media/marketing/reklama energetyka

Energa z nagrodą na Energetab 2019 [ mat. wideo ]

18.09.2019 | Grupa ENERGA

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Invest została uhonorowana Pucharem Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Nagrodę przyznano podczas 32 edycji Międzynarodowych  Ttargów Energetab 2019.

To prestiżowe wyróżnienie Energa Invest otrzymała za innowacyjny projekt katalogu słupów kratowych (jedno i dwutorowych dla linii 110 kV) pn. Pylon,  Jest to pierwsze, tak kompleksowe przedsięwzięcie tego typu realizowane w Polsce,

Projekt wpisuje się w standaryzację i optymalizację stosowanych w Grupie ENERGA rozwiązań inwestycyjnych.  Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań możliwa stała się znaczna redukcja liczby stanowisk słupowych, co jest szczególnie istotne w przypadku konieczności ich budowy na terenach o cennych walorach przyrodniczych.

- Grupa Energa jest od lat liderem rozwiązań proekologicznych. Podejmując wszelkie decyzje inwestycyjne, prócz dbałości o bezpieczeństwo energetyczne kraju, zawsze staramy się minimalizować negatywny wpływ naszych inwestycji na środowisko naturalne. Standaryzacja i unifikacja rozwiązań technicznych, które zakłada Projekt Pylon, doskonale wpisuje się w te trendy – mówi kierujący Grupą Energa, Grzegorz Ksepko. -  Co należy podkreślić, wszystkie nowatorskie inwestycje Grupy Energa realizowane są w oparciu o wieloletni plan rozwoju, uzgodniony z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Ministerstwem Energii.

Projekt Pylon jest efektem wielomiesięcznej pracy zespołu projektantów Energi Invest.  Powstał w odpowiedzi na potrzeby sieci dystrybucyjnej Energi Operatora. Słupy pozytywnie przeszły badania wytrzymałościowe w skali rzeczywistej. Zaprojektowane konstrukcje uwzględniają charakterystyczne dla danego obszaru obciążenia oblodzeniem oraz wiatrem i można je stosować  na terenie prawie całego kraju.

Energetab  to największe w Polsce targi urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Tegoroczna edycja odbywała się w Bielsku-Białej od 17 do 19 września. W tym czasie swoje produkty zaprezentowało ponad 700 wystawców z Polski i 24 krajów Europy, Azji i USA.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii media/marketing/reklama