handel transport

#PocztaPolskaLokalnie: 70 procent placówek pocztowych zlokalizowanych jest w średnich i małych miejscowościach

17.09.2019 | Poczta Polska

Często placówki pocztowe są tam, gdzie nie ma żadnych innych instytucji finansowych czy państwowych. Blisko 70% placówek Poczty Polskiej znajduje się w średnich i małych miejscowościach. To największa tego typu sieć w kraju.

Spółka posiada największą sieć sprzedaży na wsiach oraz w małych miastach, obecnie blisko 5,3 tys. placówek znajduje się w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Poprzez największą w Polsce sieć placówek obywatele uzyskują łatwy i wygodny dostęp do różnorodnych usług: pocztowych, cyfrowych, finansowych, logistycznych i handlowych.

Ostatnie trzy lata oznacza dla Poczty Polskiej rozwój sieci placówek. Na mapie Polski pojawiło się 280 nowych miejsc, zdecydowana większość z nich powstała w małych miejscowościach i na wsiach.

- Wypełniając misję usługi powszechnej Poczta Polska realizuje ważny interes społeczny – zapewnia dostęp do usług komunikacji, zapobiega wykluczeniu społecznemu. To zadanie Poczta wypełnia w sposób ciągły we wszystkich swoich punktach oraz we wszystkich dostępnych technologicznie kanałach komunikacji – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Wraz z rozwojem sieci placówek Poczta Polska zwiększa zatrudnienie. Obecnie pozostaje największym pracodawcą lokalnym, w sumie zatrudnia ponad 80 tys. osób. 

Wzrost znaczenia usług bankowych i ubezpieczeniowych

Oprócz świadczenia usług związanych z obsługą tradycyjnej korespondencji, coraz bardziej na znaczeniu zyskują nowe usługi, z których można skorzystać w pocztowych placówkach. Spółka oferuje klientom możliwie szeroki wachlarz usług bankowych i ubezpieczeniowych. To odpowiedź na likwidację przez banki swoich oddziałów w terenie. Mieszkańcy małych miejscowości (do 25 tys. mieszkańców) najchętniej korzystają z kont bankowych oferowanych przez Bank Pocztowy, prawie co szóste konto założone w Banku Pocztowym należy do mieszkańca miejscowości do 2 tys. osób. Prawie połowa kredytów jest udzielana osobom z miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

– Blisko 80% ubezpieczeń rolniczych jest realizowanych w małych miasteczkach i na terenie wsi. Z ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych w placówkach pocztowych najczęściej korzystają mieszkańcy miejscowości do 25 tys. mieszkańców. Co trzecie ubezpieczenie majątkowe – Bezpieczny Dom – wykupowane jest przez mieszkańców małych miasteczek bądź dużych aglomeracji miejskich – mówi Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej.  

Rosnące znaczenie e-Commerce

Wraz z rozwojom nowoczesnych technologii oraz z coraz powszechniejszym dostępem do internetu rośnie znaczenie eCommerce w rozwoju polskiej gospodarki. Z roku na rok Polacy wysyłają coraz więcej paczek. Szacuje się, że za cztery lata do obsłużenia będzie 848 mln paczek, czyli prawie dwa razy tyle co w tym roku. Obecnie zakupy u e-dostawców robi ponad połowa (56%) Polaków i ta liczba stale rośnie.

Dlatego Poczta Polska rozbudowuje sieć punktów odbioru. Obecnie na terenie całego kraju znajduje się ponad 11,7 tys. takich punktów. Do końca października sieć zostanie wzbogacona o 200 automatów paczkowych.

Poczta Polska na rzecz rozwoju Polski cyfrowej

Poczta Polska przygotowuje się także do pełnienia roli narodowego operatora cyfrowego. Rewolucja, która już rozpoczęła się w całej administracji publicznej, wymaga sprawdzonego partnera w obsłudze e-Doręczeń. – Spółka dysponując największą siecią placówek pocztowych, gwarantuje wszystkim obywatelom dostęp do usług e-Doręczeń w sposób zarówno cyfrowy jak też hybrydowy – podkreśla Justyna Siwek.

Poczta zapewni odpowiednią formę e-doręczenia, a dla obywateli, którzy nie będą chcieli otrzymywać dokumentów w formie cyfrowej - wydruki korespondencji.

kontakt dla mediów
Justyna Siwek
rzecznik prasowy, Poczta Polska
Justyna Siwek

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii handel