środowisko naturalne/ekologia nauka/edukacja/szkolenia

Edukacja ekologiczna z Fundacją WWF Polska – 300 warszawskich klas w gronie „Przyjaciół pandy”

11.09.2019 | WWF Polska

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do kilkuset warszawskich szkół podstawowych trafiły zestawy edukacyjne „Przyjaciele pandy” opracowane przez WWF Polska. Nowoczesny program edukacji przyrodniczej dla klas I-III, uczy dzieci szacunku do środowiska naturalnego i zachęca je do odkrywania jego tajemnic. Fundacja przekazała pakiety swoich materiałów do placówek w ramach współpracy z Urzędem m. st. Warszawy – Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biurem Edukacji.

Nauka ekologii to dla dzieci nie tylko klucz do lepszego poznawania i zrozumienia otaczającego świata, ale także – jak udowadnia WWF – sposób na ekscytującą i angażującą przygodę, która nie kończy się wraz
z dzwonkiem na przerwę.

O tym, że nie można być zbyt małym na dokonywanie zmian na rzecz planety przekonały nas już dwie młode aktywistki - 13-letnia Inga Zasowska, autorka Wakacyjnego Strajku Klimatycznego czy Greta Thunberg – 15-letnia szwedzka aktywistka klimatyczna, która zabiera głos w ważnych dla środowiska sprawach na największych światowych wydarzeniach poświęconym losom naszej planety.

W swoim nieustannym dążeniu do współdziałania na rzecz nowatorskiej edukacji ekologicznej wśród najmłodszych, Fundacja WWF Polska, przekazała niemal trzystu warszawskim klasom szkoły podstawowej pakiet materiałów dydaktycznych „Przyjaciele pandy”. Nauczyciele mogą dzięki temu zaplanować nietuzinkowe i  angażujące lekcje.

Opracowane przez ekspertów-metodyków zestawy interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych „Przyjaciele pandy” łączą w sobie treści przyrodnicze, polonistyczne, matematyczne oraz informatyczne z elementami edukacji plastycznej i zabawami wspierającymi aktywność ruchową dziecka. Program tworzą trzy bloki tematyczne: „Las”, „Woda”, „Ja i Środowisko”, które wykorzystane łącznie realizują podstawę programową MEN dla nauczania wczesnoszkolnego i spełniają zasadę zintegrowanego nauczania. W skład każdego zestawu wchodzi książka z kartami pracy dla uczniów oraz instrukcjami dla nauczycieli, plakat dydaktyczny z zestawem wymienialnych naklejek, a także interaktywne quizy dostępne na stronie edukacja.wwf.pl, które wspomagają proces nauki o element zabawy. Można stąd pobrać także zestawy scenariuszy ze wszystkich 3 bloków. 

Warto zajrzeć na stronę też po „narzędziowniki” – to zeszyty ze scenariuszami dla szkoły podstawowej, opracowanymi na temat obszarów ochrony przyrody, którymi zajmuje się WWF. Już teraz można pobrać zeszyt „Duże Drapieżniki”, jesienią b.r. pojawią się kolejne części programu: "Ssaki morskie" i "Klimat". Oprócz nich Fundacja WWF Polska przygotowuje też narzędziownik "Eksperymenty przyrodnicze. Wpływ człowieka na środowisko", który pozwoli na podstawie prostych doświadczeń sprawdzić, jak nasze działania przekształcają otaczającą przyrodę.

Działanie zrealizowane przez Fundację WWF Polska na rzecz warszawskich szkół jest elementem platformy „Partnerstwa dla Klimatu”, której celem jest prowadzenie aktywności edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką jakości powietrza i zmiany klimatu. Partnerstwo dla Klimatu jest dobrowolnym porozumieniem stołecznych partnerów – instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców – powołanym w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także podejmowania wspólnych inicjatyw i działań na rzecz powietrza i klimatu. Koordynatorem „Partnerstwa dla Klimatu” jest m.st. Warszawa, reprezentowane przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

kontakt dla mediów
Koordynatorka programu edukacji przyrodniczej „Przyjaciele Pandy”, WWF Polska
Irka Jazukiewicz

ijazukiewicz@wwf.pl

tel: 22 849 84 69

informacje o firmie

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia