energetyka

Miasto z LED-owym światłem

Modernizację starej infrastruktury oświetleniowej na nowoczesne, energooszczędne lampy w technologii LED proponuje samorządom TAURON Dystrybucja Serwis. Kolejne takie rozwiązanie wprowadzą Świebodzice na Dolnym Śląsku.

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również większą żywotność oraz odporność na wstrząsy i wibracje w porównaniu z typowymi żarówkami żarowymi. Wymiana opraw gwarantuje także oszczędności zużycia energii elektrycznej. 

- Świebodzice to kolejna gmina, z którą podpisaliśmy umowę przewidującą wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji oświetlenia drogowego. Gminie pozwoli to na oszczędności zużycia energii elektrycznej o ok. 60%, a mieszańcom zagwarantuje poprawę bezpieczeństwa  - wyjaśnia Michał Koszałka, prezes zarządu TAURON Dystrybucja Serwis.

Gmina powierzyła serwis oraz eksploatację oświetlenia ulicznego TAURON Dystrybucja Serwis, który we współpracy z konserwatorem zabytków wykonał odpowiednie słupy oświetleniowe. Prace obejmują wymianę słupów rurowych oraz słupów betonowych wraz z wymianą linii kablowych. Łącznie zostanie wymienionych ok. 1300 metrów linii kablowej oraz 45 słupów oświetleniowych, w tym 26 parkowych. Przestarzałe oprawy sodowe zostaną wymienione na nowoczesne oprawy w technologii LED.

Podstawową działalnością TAURON Dystrybucja Serwis jest dostarczanie rozwiązań technologicznych do miast i gmin, tworząc inteligentną przestrzeń - od oświetlenia ulicznego po rozwiązania inteligentnej infrastruktury.

Spółka zarządza majątkiem oświetleniowym na terenie około 600 Jednostek Samorządu Terytorialnego, obsługując ok. 800 tysięcy punktów świetlnych, w tym 180 tysięcy stanowiących własność gmin.

TAURON Dystrybucja Serwis dostarcza rozwiązań inteligentnych, takich jak nowoczesne oświetlenie, infrastruktura do elektromobilności czy produkty Smart City (np. inteligentne przejścia dla pieszych, inteligentne przystanki, monitoringi, tablice radarowe).

Więcej na stronie https://serwis.tauron-dystrybucja.pl/

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

więcej z kategorii energetyka