ekonomia/biznes/finanse energetyka

Forum Ekonomiczne w Krynicy. Energa zabiera głos w dyskusji o transformacji energetycznej [ mat. wideo ]

04.09.2019 | Grupa ENERGA

Polityka Energetyczna Polski będzie bardzo silnie podkreślała znaczenie sprawiedliwej transformacji - tak podczas dyskusji „Sprawiedliwa transformacja. Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę” Forum Ekonomicznego w Krynicy zapewniał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. W tym jednym z kluczowych paneli trwającego właśnie wydarzenia uczestniczyła także Grupa Energa.

Ostatni rok przyniósł wiele zmian, zarówno nowych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi sektora energii, jak również nowych dokumentów strategicznych. Finalizujemy prace nad nową wersją projektu „Polityki energetycznej Polski do 20140 r. (PEP)”, które implementują wnioski z konsultacji publicznych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej do „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu” – powiedział  minister Tchórzewski.

Temat transformacji energetycznej jest dla Polski niezwykle ważny. Z jednej strony mamy wymogi unijne co do miksu energetycznego, z drugiej – konkretne zasoby czy infrastrukturę. –  Przy transformacji energetycznej obok trendów, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie energetycznym i do tego dostosować tempo zmian. Prognozowanie miksu energetycznego musi opierać się na realnych możliwościach, uznając za priorytet pewność dostaw energii dla odbiorców – podkreślał minister Krzysztof Tchórzewski.

Umiejętnością realizacji tych założeń może zdecydowanie pochwalić się Grupa Energa. – Wpisujemy się w projekt transformacji energetycznej, wpisujemy się w projekt polityki energetycznej państwa do 2040 roku, bierzemy aktywny udział w opiniowaniu tej polityki – mówił obecny na Forum Ekonomicznym Jacek Kościelniak, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych. – Co najważniejsze – już w naszym portfolio wytwórczym, w naszym miksie energetycznym mamy 31 proc. wytwarzania z odnawialnych źródeł energii. W zaawansowanej fazie przygotowania jest m.in. projekt elektrowni gazowo – parowej w Grudziądzu. Zgodnie z naszymi założeniami,  jednostka ta będzie charakteryzować się niską emisją gazów cieplarnianych, wysoką sprawnością i elastycznością jej funkcjonowania. Aktualnie prowadzimy postępowanie przetargowe na potrzeby wyłonienia generalnego wykonawcy tej inwestycji w formule EPC. Funkcjonowanie tego typu jednostek wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym jest jednym z gwarantów powodzenia transformacji polskiej elektroenergetyki, ale także fundamentem przemian w odniesieniu do miksu energetycznego Grupy Energa.

Uczestnicy panelu podzieleni zostali na grupy przypisane poszczególnym zagadnieniom związanym z wieloaspektowym wyzwaniem, jakim jest transformacja energetyczna kraju. Poruszano w związku z tym kwestie nowoczesnego zarządzania spółkami energetycznymi, tematy związane ze środowiskiem i jego ochroną, obszar oddziaływania społecznego i odbioru działalności energetyki przez lokalne wspólnoty, a także inwestycji i wdrażania innowacji. Panel zgromadził m.in. prezesów największych polskich spółek, jak Energa, PGNiG czy Lotos.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse