wydarzenia ekonomia/biznes/finanse

Bank BNP Paribas z silną reprezentacją podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

03.09.2019 | Bank BNP Paribas

Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedstawiciele Banku BNP Paribas będą aktywnie uczestniczyć w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej jest okazją do wymiany poglądów na temat sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, ale również podkreślenia kluczowych wartości, na których Bank opiera swój rozwój.

W panelach dyskusyjnych i debatach BNP Paribas reprezentować będą Prezes Zarządu Banku – Przemek Gdański, Wiceprezes Zarządu – Jerzy Śledziewski oraz Jarosław Rot, Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Przemek Gdański weźmie udział w dwóch debatach. Podczas organizowanego przez TVN Discovery Polska Jak być słuchanym? Klient 4.0 jako wyzwanie dla biznesu, przybliży wyzwania, z jakimi mierzą się instytucje finansowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pokoleń nieznających świata bez internetu czy urządzeń mobilnych. W trakcie Kobiece przywództwo. Jak inspirować kobiety, aby w przyszłości powstawały zarządy składające się w całości z kobiet Prezes Zarządu BNP Paribas będzie dyskutował o tym jak usuwać bariery, które stoją na przeszkodzie wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn i jak inspirować najzdolniejszych pracowników do rozwoju, bez względu na stereotypy czy ograniczania. Przemek Gdański jest z jednym z inicjatorów Klubu Champions of Change, którego celem jest promowanie udziału kobiet w biznesie. BNP Paribas angażuje się także w działania na rzecz docenienia roli kobiet. W lipcu br. Bank wydał nową wertykalną kartę kredytową z wizerunkiem kobiety.

Podczas debaty dziennika Rzeczpospolita, Jerzy Śledziewski, Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i MŚP postara się odpowiedzieć na pytanie, czy niemal nieprzerwaną tendencję wzrostową eksportu uda się utrzymać w kontekście splotu kilku niekorzystnych zdarzeń w europejskiej i światowej gospodarce. Bank BNP Paribas ze względu na doświadczenia oraz ugruntowaną pozycję Grupy BNP Paribas od lat wspiera polskie firmy planujące ekspansję zagraniczną. Jedną z inicjatyw Banku w tym obszarze są spotkania w ramach Programu Handlu Zagranicznego, podczas których eksperci i praktycy dzielą się doświadczeniami o realiach inwestowania na konkretnych rynkach Europy i świata.

O tym, że oprócz samego rozwoju liczy się również jego jakość i wpływ na otoczenie będzie przekonywał Jarosław Rot, Dyrektor Zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w BNP Paribas podczas debaty Zrównoważone finansowanie - nowe modele biznesowe. Najważniejszym tematem dyskusji będzie odpowiedzialność branży finansowej wobec globalnych i lokalnych wyzwań. BNP Paribas już kilka lat temu rozpoczął proces wychodzenia z finansowania sektora węglowego i zaprzestał współpracy z sektorem tytoniowym i branżą hodowli zwierząt futerkowych. Równolegle Bank coraz większą wagę przykłada do rozwoju produktów i usług wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, Bank BNP Paribas
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie

więcej z kategorii wydarzenia