energetyka

innogy Polska objęła 100 proc. udziałów w Foton Technik

28.08.2019 | innogy

innogy Polska objęła 100 proc. udziałów w Foton Technik

  • innogy Polska sfinalizowała transakcje nabycia pozostałych udziałów i tym samym stała się jedynym udziałowcem w spółce Foton Technik, jednej z wiodących firm na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce
  • Akwizycja pozwoli na wzmocnienie pozycji innogy w różnych segmentach rynku odnawialnych źródeł energii oraz na poszerzenie oferty ekologicznych produktów i usług dla Klientów

W 2016 roku firma innogy nabyła 50,4 proc. udziałów spółki Foton Technik z możliwością odkupienia pozostałych udziałów w ciągu kilku lat. W maju 2019 roku innogy Polska uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie pełnej kontroli operacyjnej nad spółką. Transakcje nabycia pozostałych 49,6 proc. udziałów od Grupy R.Power sfinalizowano w sierpniu tego roku. Foton Technik specjalizuje się w dostarczaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Klientów indywidualnych i małych i średnich przedsiębiorstw i jest jedną z wiodących firm na tym rynku. Od początku tego roku firma zainstalowała ponad 3 700 systemów fotowoltaicznych.

Przewidujemy, że branża fotowoltaiczna w Polsce będzie nadal dynamicznie się rozwijać. Jasno wskazuje na to stale rosnące zainteresowanie Klientów odnawialnymi źródłami energii i coraz większą dostępność programów wsparcia jak również atrakcyjnych kredytów komercyjnych oferowanych dla tego rodzaju inwestycji – mówi Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu innogy Polska. – Foton Technik to obecnie sprawnie funkcjonująca organizacja, skupiająca  wysokiej klasy ekspertów, sprzedawców, konsultantów oraz instalatorów systemów fotowoltaicznych, działających w różnych regionach Polski. Jestem przekonany, że spółka posiada wszystkie atuty, aby kontynuować swój dynamiczny wzrost. Pozwoli ona również włączyć do oferty innogy kolejne atrakcyjne cenowo produkty i usługi, wspierające efektywność energetyczną oraz proekologiczne rozwiązania dla naszych obecnych i przyszłych Klientów. – dodaje Janusz Moroz.

Grupa innogy od początku swojej działalności na polskim rynku aktywnie uczestniczy w rozwoju krajowego sektora odnawialnych źródeł energii. Poprzez spółkę innogy Renewables Polska eksploatuje 8 parków wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 242 MW oraz uruchomioną na początku 2019 roku farmę fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 594 kWp. Dzięki Foton Technik Grupa innogy istotnie wzmacnia swoją pozycję w krajowym rynku mikroinstalacji OZE.

- Jesteśmy dumni, iż Foton Technik ze swoją kulturą młodej prężnej organizacji dołączył do grupy innogy. Wierzymy, że stanowić to będzie platformę do jeszcze dynamiczniejszego wzrostu firmy – będziemy kibicować firmie, którą stworzyliśmy od Podstaw” – mówi Jakub Charaszkiewicz, założyciel i do niedawna Prezes Zarządu Foton Technik z ramienia Grupy R.Power.

R.Power (rpower.pl) jest jedną z największych firm w sektorze fotowoltaiki w Polsce z udziałem rynkowym na poziomie 20%. Działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwijając projekty elektrowni (blisko 800 MWp w portfelu), buduje elektrownie i świadczy usługi serwisowania i obsługi (O&M).

***

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, innogy
Aleksandra Smolarska Flis

biuro.prasowe@innogy.com

tel: tel: +48 22 821 41 51

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

załączniki

więcej z kategorii energetyka