energetyka

Enea informuje klientów w sprawie przesyłania dokumentów dotyczących cen w związku z ustawą o cenach energii

28.08.2019 | Enea

Enea zwraca się do swoich klientów, którzy 30 czerwca 2018 roku nie byli jej klientami i umowy mieli zawarte z innym sprzedawcą prądu, o przesłanie faktury (lub jej duplikatu) obejmującej ten dzień. Dokumenty te są niezbędne dla określenia cen energii i stawek opłat jakie obowiązywały danego klienta 30 czerwca 2018 roku. Na tej podstawie dokonana zostanie analiza czy zgodnie z zapisami znowelizowanej „Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw” oraz wydanego do niej Rozporządzenia będzie dokonywana zmiana warunków umowy (cen i stawek opłat).

Enea wysłała do swoich obecnych klientów, którzy nie mieli zawartej 30 czerwca 2018 roku umowy ze spółką, pisma z prośbą o przedstawienie faktury bądź duplikatu faktury lub ich kopii za tamten okres. Dzięki temu Enea będzie mogła określić cenę za energię elektryczną obowiązująca dla danego klienta na rok 2019.

Faktury, duplikaty lub poświadczone ich kopie muszą przedstawić wszyscy Ci klienci, którzy zmienili sprzedawcę energii i 30 czerwca 2018 roku nie korzystali z usług Enei. W przypadku odbiorców kupujących energię elektryczną w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych mogą oni przedstawić stosowną dokumentację przetargową. Przekazanie powyższych dokumentów jest warunkiem niezbędnym dla przyjęcia przez Eneę informacji niezbędnych do analizy i określenia cen jakie będą tych klientów obowiązywać w roku 2019. 

W celu przyspieszenia i ułatwienia swoim klientom procesu przekazywania dokumentów dotyczących cen, Enea przygotowała specjalny formularz za pomocą którego można w łatwy i szybki sposób przesłać powyższe dokumenty. Dostępny jest on na stronie internetowej www.enea.pl/pl/dladomu/ustawa-dom/duplikat-faktury Dokumenty można także złożyć osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta Enei lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ustawa@enea.pl wpisując w pole temat: „USTAWA”.

Na dostarczenie stosownych dokumentów klienci mają 14 dni od daty otrzymania pisma od Enei.

Przesyłając fakturę mailem Enea prosi by pamiętać, że na mocy zapisów Rozporządzenia, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez odbiorcę, dla którego wystawiono tę fakturę albo jej duplikat.

Odbiorcy, którzy 30 czerwca 2018 r. byli klientami Enei, a obecnie korzystają już z usług innego sprzedawcy, mogą złożyć do Enei wniosek o wydanie duplikatu faktury obejmującego ten okres. Można to zrobić:

  • przesyłając e-mail na adres: kontakt@enea.pl,
  • dzwoniąc na Infolinię 611 111 111, gdzie konsultant po podaniu adresu mailowego, prześle mailem stosowny duplikat faktury,
  • odwiedzając jedno z Biur Obsługi Klienta Enea, gdzie pracownik wystawi potrzebny duplikat.

Enea w trosce o wygodę klientów i możliwość zaoszczędzenia przez nich czasu zachęca do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

kontakt dla mediów
Berenika Ratajczak
Enea
Berenika Ratajczak

berenika.ratajczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 13

informacje o firmie

więcej z kategorii energetyka