technologie ekonomia/biznes/finanse

Budimex pracuje nad innowacyjną technologią w energetyce

26.08.2019 | Budimex SA

Konsorcjum złożone z przedstawicieli Budimex SA, Instytutu Energetyki-Instytutu Badawczego oraz Mostostalu Kraków, pracuje nad innowacyjnym projektem o nazwie: SeNeX. Technologia ma zapewnić ograniczenie emisji substancji szkodliwych, pochodzących ze spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych typu MCP stosowanych w energetyce
w Polsce. 

To kolejny projekt innowacyjny z udziałem Budimeksu. Największa polska firma budowlana pracuje także nad innowacjami w zakresie: produkcji asfaltu, zarządzania bezpieczeństwem na drogach: Safeway czy zwiększeniu funkcjonalności BIM-u w zakresie monitorowania energochłonności tzw. BIMERR.  

Nowa technologia przeznaczona będzie dla sektora energetycznego, szczególnie ciepłowni i elektrociepłowni, a także dla zakładów przemysłowych, jak cukrownie czy zakłady chemiczne.

Dlaczego SeNeX

Nieefektywne spalanie paliw w kotłach powoduje zwiększoną emisję szkodliwych produktów do atmosfery, takich jak: tlenki węgla, azotu, siarki, metale ciężkie i pyły. Substancje te negatywnie wpływają zarówno na środowisko naturalne, jak i zdrowie ludzi. Wprowadzenie technologii SeNeX pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń.

Parlament Europejski i Rada Europy, 25 listopada 2015 r. wydały Dyrektywę 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania m.in. węgla kamiennego w średnich obiektach energetycznego spalania (Medium Combustion Plant - MCP). Nowe standardy emisji z MCP o mocy do 50 MW mają być spełniane od 01.01.2025 r.

Rozwiązanie problemu redukcji emisji zanieczyszczeń jest więc istotne z powodów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Niespełnienie limitów emisyjnych skutkować będzie co najmniej karami finansowymi lub nakazem odstawienia kotła grzewczego. Efektem może być ograniczenie zdolności produkcyjnych zakładów,
ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Innowacje dla energetyki cieplnej

W projekcie wykorzystane zostaną opatentowane lance, zamontowane w kotle. Dzięki temu, możliwy będzie precyzyjnie kontrolowany wtrysk reagentów do redukcji dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenku azotu (NOx) – w odpowiednim zakresie temperatur wewnątrz kotła i niezależnie od jego obciążenia. Układem oraz położeniem lanc sterować będzie odpowiedni algorytm. Badania przemysłowe
i rozwojowe, realizowane przez partnerów konsorcjum, obejmą model i pracę wybranego kotła, a ich celem będzie wskazanie optymalnego miejsca zainstalowania lanc. Określone zostaną parametry ich pracy, a także powstanie algorytm sterujący położeniem lanc oraz dozowaniem czynników redukujących.


W ramach SeNex zaprojektowaną specjalna instalacja, metoda jej wykonania oraz sposób integracji z infrastrukturą ciepłowni. Projekt zakończy się przeprowadzeniem testów, oceną efektywności oraz analizą techniczno-ekonomiczną proponowanego rozwiązania.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Pierwsze prace nad technologią SeNeX rozpoczęły się w maju 2019 r., a ich zakończenie planowane jest na luty 2022 r.

Wartość projektu: 6 615 724,04 zł

Dofinansowanie: 4 646 517,70 zł

kontakt dla mediów
Michał Wrzosek
Rzecznik Prasowy, Budimex SA
Michał Wrzosek

michal.wrzosek@budimex.pl

tel: (+48) 22 623 61 12

informacje o firmie

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz  FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

załączniki

więcej z kategorii technologie