ekonomia/biznes/finanse energetyka

Pierwsza inwestycja największego w Polsce funduszu CVC

EEC Magenta, największy w Polsce fundusz corporate venture capital, zainwestował 13 milionów złotych w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii. W przypadku TAURONA rozwiązania  RS posłużą poprawie efektywności technicznej i ekonomicznej kluczowych jednostek wytwórczych. To pierwsza inwestycja funduszu EEC Magenta zbudowanego przez  TAURON, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures.

- Utworzony w 2018 r. fundusz EEC Magenta jest jednym z elementów ekosystemu innowacji, który zbudowaliśmy w Grupie TAURON. W połączeniu z realizowanymi projektami badawczo-rozwojowymi oraz programami wsparcia start-upów zbudowaliśmy kompletną platformę współpracy z innowacyjnym otoczeniem biznesowym – podkreśla  Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.  - Pomysły - zarówno te, które narodziły się wewnątrz Grupy, jak i te zauważone u naszych partnerów naukowych i biznesowych, czy w małych, innowacyjnych firmach – mają dzięki temu otwartą drogę do rozwoju i udanej komercjalizacji – dodaje prezes TAURONA.

Najnowsze wdrożenia, zrealizowane we współpracy z firmą Reliability Solutions na obiektach TAURON Wytwarzanie, dowodzą, że wystąpienie awarii można przewidzieć, a jej skutki zminimalizować. RS to spółka, której korzenie sięgają Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Połączenie naukowego nastawienia z doświadczeniem przemysłowym przekonało do siebie spółkę TAURON Wytwarzanie. Współpraca już zaowocowała innowacyjnymi wdrożeniami produktów RS m.in. w Elektrowni Łagisza.

- Nieustannie szukamy rozwiązań technicznych poprawiających dyspozycyjność i sprawność naszych kluczowych jednostek wytwórczych. Ponad rok doświadczeń potwierdził wysoką efektywność systemu diagnostyki predykcyjnej opartego na sztucznej inteligencji na naszym największym obecnie pracującym bloku energetycznym o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. W wyniku wdrożenia ograniczone zostaną koszty usuwania awarii, a dzięki dodatkowym godzinom, w których blok będzie dyspozycyjny, zwiększymy przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz przychody z rynku mocy - wyjaśnia Jarosław Broda wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. - Teraz pogłębiamy dotychczasowy model współpracy z firmą RS poprzez  inwestycję ze strony funduszu CVC – dodaje wiceprezes Broda.

Rozwiązania wypracowane przez RS pomagają mierzyć się z problemami, które na co dzień  pojawiają się w szeroko rozumianym nowoczesnym przemyśle: umożliwiają przewidywanie niepożądanych zdarzeń, analizę różnych scenariuszy rozwiązywania problemów, sugerowanie optymalnych finansowo rozwiązań i wreszcie – optymalizują cały proces.

Takie podejście daje zupełnie nowe możliwości i doskonale wpisuje się w koncepcję tzw. Przemysłu 4.0 (czwartej rewolucji przemysłowej). Potencjał biznesowy RS, w połączeniu z pozytywnymi doświadczeniami z innowacyjnych wdrożeń w Grupie TAURON, został dostrzeżony przez utworzony z inicjatywy TAURON fundusz CVC.

Wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostyki predykcyjnej jest jednym z działań podjętych w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza. System został wdrożony w pierwszej kolejności dla kotła, a pod koniec 2018 r. systemem RSIMS objęto obszar maszyn krytycznych bloku. Projekt ten, realizując Strategiczną Agendę Badawczą, wspiera rozwój kluczowych aktywów wytwórczych Grupy w ciągłej poprawie ich efektywności technicznej i ekonomicznej.

Inwestycja w RS jest pierwszym zaangażowaniem kapitałowym EEC Magenta - największego w Polsce funduszu Corporate Venture Capital utworzonego przez TAURON, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures w ramach programu PFR NCBR CVC. W finansowanie RS został także włączony holenderski fundusz ICOS Capital. Zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane przez firmę na rozwój i ekspansję na rynki krajów Europy Zachodniej.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

 

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse