praca energetyka

Pracownicy Grupy Energa będą odkładać na emeryturę w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń

01.08.2019 | Grupa ENERGA

Grupa Energa wybrała instytucję finansową, która będzie gromadzić środki pracowników w ramach Pracowniczych Programów Kapitałowych. To należąca do Grupy PZU – największej tego typu instytucji w Polsce i w Europie Środkowo - Wschodniej, TFI PZU SA.

PPK to nowa, grupowa forma gromadzenia oszczędności, organizowana i współfinansowana przez pracodawcę. Mogą z niej skorzystać osoby od 18 do 70 roku życia, za które opłacane są składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracownicy do 54 roku życia angażowani są do PPK automatycznie, od 55 roku życia można zgłosić się tu dobrowolnie. Środki zgromadzone w PPK są własnością pracownika.

- Wybraliśmy najlepszą instytucję finansową do zarządzania gromadzonymi w ramach PPK środkami osób zatrudnionych w naszej Grupie  - mówi Łukasz Malinowski, dyrektor Departamentu Polityki Personalnej Energi SA. - Każda pracująca osoba powinna mieć możliwość skorzystania z jak najlepszej emerytury, zaś dodatkowe środki pomogą w budowie solidnego kapitału. Wierzymy, że zaprocentuje on właśnie w wieku emerytalnym.

TFI PZU SA wybrano 30 lipca, po rekomendacji Komisji ds. wyboru instytucji finansowej  działającej w ramach Zespołu zadaniowego ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych. W skład Komisji, oprócz przedstawicieli pracodawców, weszli także przedstawiciele związków zawodowych działających w Grupie Energa.

- Jestem głęboko przeświadczony o słuszności tej formy gromadzenia środków finansowych i zapewnienia sobie bezpieczeństwa na emeryturze – mówi kierujący Grupą Energa Grzegorz Ksepko. - Jest to świetna okazja, aby zacząć automatycznie oszczędzać, a przy tym zyskać dodatkowy bonus i od pracodawcy, i od Państwa. PPK będzie takim dodatkowym uzupełnieniem dla Pracowniczych Programów Emerytalnych. A co ważne, wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Grupie odbył się przy aprobacie działających w Grupie związków zawodowych.

Głównym obszarem aktywności Grupy PZU są ubezpieczenia, inwestycje, ochrona zdrowia, bankowość, a także produkty emerytalne.

 

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

więcej z kategorii praca