praca ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Bon na szkolenie, czyli sukces niereglamentowany

24.07.2019 | HRP GROUP

Choć to system bonowy, projekt „Przepis na Rozwój” nie ogranicza możliwości osiągniecia biznesowego sukcesu. 100 mln złotych przeznaczone na wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw czeka na firmy z terenu województwa łódzkiego.

Środki na szkolenia pracowników często bywają słabą stroną przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wiecznie za mało, ciągle na końcu listy priorytetów, lekceważone i bagatelizowane… A przecież współczesny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny i zmienia się tak szybko, że kursy zawodowe stają się niezbędne. Gdy niemal codziennie pojawiają się nowe technologie i produkty, stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników staje się koniecznością.

Gdzie to wsparcie?

Skorzystanie ze szkoleń, zwłaszcza tych dofinansowanych z środków Unii Europejskiej, jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na dostosowanie się do wymagań rynku i konkurowania z większymi przedsiębiorstwami. Niestety, we wcześniejszych okresach programowania duża część dotacji trafiła do wielkich firm. – Pomimo wykorzystania pełnej kwoty alokacji, z grantów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” skorzystało relatywnie niewiele MŚP – 10 193, czyli niespełna 8,5%. Dotyczy to zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw, których reprezentacja była nawet dziesięciokrotnie mniejsza niż w przypadku średnich firm – przytacza dane Jakub Kobyliński, Dyrektor Zarządzający w firmie HRP.

Przyczyn takiej sytuacji eksperci dopatrują się w konstrukcji programów pomocowych. W poprzednim okresie programowania firmy same ubiegały się o środki unijne. Odpowiedni wniosek trzeba było napisać, zrealizować i poprawnie rozliczyć – spełniając przy tym wiele wymogów formalnych. Dla MŚP było to kłopotliwe i często wiązało się z koniecznością zatrudniania dodatkowych pracowników wyłącznie do obsługi takiego wniosku. Z tymi procedurami łatwiej radziły sobie działy HR dużych firm.

- Wprowadzenie bonów rozwojowych i sprawdzonych operatorów takich projektów diametralnie uprościło procedury. Teraz to my zajmujemy się wszystkimi formalnościami, a firma, która chciałaby skorzystać z dofinansowania, otrzymuje szkolenie prawie „szyte na miarę” – wyjaśnia Jakub Kobyliński.

Jak to działa?

MŚP składają prosty wniosek o bony – z ich pomocą mogą sfinansować do 80% kosztów szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych czy usług doradczych. Limit wsparcia na jednego pracownika wynosi 7 200 zł. Szkolenia wybiera się spośród tych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. To przedsiębiorca decyduje, jaką usługę wykupi – która z nich będzie najbardziej korzystna dla rozwoju jego przedsiębiorstwa i przyniesie najwięcej korzyści jego pracownikom.

Obecnie BUR oferuje ponad 30 tys. różnych szkoleń, realizowanych m.in. przez ponad 300 profesjonalnych podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. To ogromny wybór różnorodnych szkoleń i kursów zawodowych, doradztwa, mentoringu, coachingu a nawet studiów podyplomowych, a jakość usługodawców potwierdzają certyfikaty wymagane przed administratora Bazy. Szczególnie Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0, opracowany przez ekspertów z rynku dla branży, a więc dedykowany firmom szkoleniowym i doradczym, kładzie ogromny nacisk na sposób zarządzania firmą, kompetencje kadry odpowiedzialnej za realizację usług szkoleniowo-rozwojowych oraz sam proces ich świadczenia. Uczestnicy projektu „Przepis na Rozwój” otrzymują więc szkolenie merytoryczne, nastawione na rezultaty i realizowane w różnorodnej formule.

- Dodatkowo, szybko okazuje się, że procedura pozyskania środków nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać i przedsiębiorcy chętnie do nas wracają – zapewnia Jakub Kobyliński - Zainteresowanie bonami rozwojowymi było tak duże, że w listopadzie 2018 roku rozpoczęliśmy drugą edycję projektu „Przepis na Rozwój”, a trzecia prawdopodobnie zostanie uruchomiona jeszcze przed końcem tego roku. Całkowita wartość tych trzech projektów wynosi prawie 100 mln zł, a więc oferowane przez nas bony rozwojowe stanowią olbrzymie wsparcie w systemie szkoleniowym czy motywacyjnym – dodaje.

Inwestycja w kadry to ważny element w strategii rozwoju współczesnej firmy. Kto o tym zapomina, ten traci podwójnie, bo brak wzrostu to nie tylko mniejsze zyski, ale i utrata kapitału w postaci doświadczonych pracowników. Wzrost kompetencji zatrudnionych osób szybko przekłada się na jakość wykonywanej pracy i jej efektywność, a tym samym na wyższy dochód przedsiębiorstwa. Pełen profesjonalizm to także lepsze wyniki i mniejsza ilość kosztownych błędów. Gotowi, by wykorzystać sprawdzony „Przepis na Rozwój”?

informacje o firmie

więcej z kategorii praca