środowisko naturalne/ekologia transport

Alternatywne formy transportu w mieście. Jesteśmy coraz bardziej eko & smart

11.07.2019 | Selectivv

Elektryczne hulajnogi, carsharing na minuty czy aplikacje do przewozu osób zyskują na popularności, zmieniając nasz sposób poruszania się po mieście. Notujemy ciągły i bardzo szybki wzrost liczby osób korzystających z tego typu aplikacji. Chociaż to osoby młode najchętniej korzystają z aplikacji transportowych, coraz częściej przekonują się do nich również osoby powyżej 55 roku życia.

Badanie objęło osoby korzystające z aplikacji oferujących przewóz osób, wypożyczanie samochodów na minuty i hulajnóg elektrycznych. W każdej z omawianych kategorii zbadano użytkowników trzech popularnych aplikacji używanych w Polsce. Do analizy zostali włączeni użytkownicy korzystający aktywnie z aplikacji w okresie od stycznia 2018 do maja 2019 r., w tym dla hulajnóg elektrycznych od października 2018 r. Określona została demografia użytkowników i współużytkowanie pomiędzy kategoriami aplikacji. Łącznie przeanalizowano ponad 22 mln użytkowników.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Selectivv, zajmującą się analizą danych pozyskanych z urządzeń mobilnych, aplikacje transportowe cieszą się coraz większą popularnością. W analizowanym okresie samochody wypożyczane w ramach carsharingu zyskały 2,8-krotnie więcej użytkowników, przewóz osób blisko 2,6-krotnie. Elektryczne hulajnogi od lutego br. do maja zwiększyły liczbę użytkowników o 77%. Należy jednak pamiętać, że są one badane krócej niż pozostałe środki transportu, ponieważ weszły do użytku w październiku 2018 r. Analiza zmian miesiąc do miesiąca pokazała, że większy wzrost odnotowuje carsharing: średnio o 8,5% nowych użytkowników aplikacji, przy średnim wzroście o 6,5% w przypadku przewozu osób.

Ze zgromadzonych danych wynika, że to mężczyźni są bardziej otwarci na nowości w zakresie rozwiązań transportowych – stanowili oni 89% osób korzystających z aplikacji do wypożyczenia hulajnóg elektrycznych, 82% osób wypożyczających samochody na minuty oraz 61,2% osób korzystających z aplikacji umożliwiających przewóz osób. Po hulajnogi najczęściej sięgały osoby poniżej 35 roku życia, które łącznie stanowiły 77,7% wszystkich użytkowników. Z aplikacji do przewozu osób korzystały najczęściej osoby w wieku 26-35 lat (36%) i 36-45 lat (24,2%), a samochody na minuty najczęściej wypożyczały osoby w wieku 26-35 lat (49,5%). Osoby po 46 roku życia najchętniej wybierały aplikacje oferujące przewóz osób (28,5%). Z carsharingu w tej grupie wiekowej korzystało natomiast 11,8% osób, a z hulajnóg elektrycznych zaledwie 4,4%.

Przeprowadzone analizy pozwoliły również sprawdzić średni dystans pokonywany za pomocą różnych środków transportu na terenie Warszawy. Hulajnogą, jako typowo miejskim środkiem lokomocji, użytkownicy pokonywali średnio 1,5 kilometra. Średnia odległość dla przewozu osób wyniosła 5 kilometrów. Natomiast, im dłuższy dystans do przejechania mieli użytkownicy aplikacji transportowych, tym chętniej wybierali samodzielne prowadzenie samochodu – średnia odległość przejechana wypożyczonym samochodem wynosiła 6,9 kilometra.

Współużytkowanie środków transportu

Wśród użytkowników badanych przez firmę Selectivv znalazły się osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy posługiwały się więcej niż jedną aplikacją transportową. Użytkownicy hulajnóg znacznie częściej korzystali z usługi przewozu osób (89,2%) niż z carsharingu (3,4%). Może wynikać to z faktu, że hulajnogi najczęściej wypożyczały osoby młode, a więc być może najmniej pewnie czujące się za kierownicą. 5,9% osób korzystających z aplikacji do przewozu osób wypożyczało również hulajnogi elektryczne, a 1,4% z nich wypożyczało także samochód. Natomiast 67,3% osób wypożyczających samochód w ramach carsharingu używało aplikacji umożliwiających przewóz osób, a 2,5% z nich korzystało z hulajnóg elektrycznych.

Stale rosnąca liczba użytkowników aplikacji transportowych powinna cieszyć mieszkańców dużych ośrodków miejskich. Współużytkowanie samochodów w ramach carsharingu, korzystanie z przewozu osób czy poruszanie się po mieście na hulajnodze zamiast posiadania własnego pojazdu, może pomóc w obniżeniu natężenia ruchu drogowego, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska oraz zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Użytkownicy aplikacji transportowych nie tylko usprawniają własną mobilność, ale także przyczyniają się do poprawy całej infrastruktury miejskiej, podnosząc tym samym komfort życia wszystkich mieszkańców.

kontakt dla mediów
Magdalena Czyżewska
Selectivv
Magdalena Czyżewska

magdalena.czyzewska@mslgroup.com

informacje o firmie

***

O Selectivv 

Od założenia w 2015 roku Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych z kanału mobile. Firma posiada obecnie największy w Europie zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 120 mln użytkowników, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe oraz projekty badawcze.

W swoim portfolio firma posiada autorskie rozwiązania i narzędzia typu SaaS, służące profilowaniu danych pozyskiwanych z kanału mobile oraz analizie danych o lokalizacji. Należą do nich: Geotrapping®, Wifitrapping, Selectivv Viewer, technologia służąca do kodowania ultradźwięków DOV-e (Data Over Voice Encoding) oraz rozwiązania integrujące mobile z DOOH (Digital Out Of Home). Oferowane rozwiązania znajdują zastosowanie w takich branżach jak: handel, transport, telekomunikacja, turystyka, bankowość, consulting i analizy z obszaru big data. 

Analiza danych gromadzonych w Selectivv DMP pozwoliła na wyróżnienie ponad 60 profili użytkowników m.in.: kobiet w ciąży, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych. Algorytmy Selectivv potrafią przewidzieć średnio 362 informacje o użytkownikach, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, jego styl życia oraz dane o lokalizacji.

Zapraszamy na stronę: selectivv.com

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia