ekonomia/biznes/finanse

FM Logistic ogłasza wyniki za rok obrotowy 2018-19

09.07.2019 | FM Logistic

● 11,8% wzrost dochodów do 1,3 mld EUR (+15% nie uwzględniając zmian kursów walutowych)
● 32% wzrost zysku operacyjnego do 35,1 mln EUR
● nowe umowy warte 190 mln EUR podpisane w roku obrotowym 2018-19
● wzrost przychodów z transportu o 17%, częściowo związany z ofertą miejskiej usługi logistycznej Citylogin
● dalsze inwestycje w automatyzację i cyfryzację, stworzenie 2 300. pełnoetatowych miejsc pracy, z czego aż 1700 w Europie Centralnej

9 lipca 2019 r. FM Logistic ogłosił swoje wyniki finansowe za rok podatkowy 2018-19, zakończony w dniu 31 marca 2019 roku. 15 lipca, tuż po dorocznym walnym zgromadzeniu, spółka opublikuje szczegółowy, audytowany Raport Roczny.

FM Logistic odnotował roczne przychody w wysokości 1,318 milionów euro za rok rozliczeniowy 2019, zakończony 31 marca, oznacza to roczny  wzrost o 11,8 %. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 35.1 milionów euro, ze wzrostem o 32 % w stosunku do ubiegłorocznych 26.5 milionów euro. Wzrost przychodów, nie uwzględniając różnic kursowych, wyniósł w tym roku 15 %. Wzrost zysku operacyjnego (EBIT) to wynik działań firmy na rzecz poprawy efektywności operacyjnej oraz bardziej selektywnego podejścia komercyjnego.

„FM Logistic osiągnął solidne wyniki w roku finansowym 2018-19, z dwucyfrowymi wskaźnikami wzrostu przychodów oraz zysku operacyjnego.”- powiedział Jean-Christophe Machet, CEO FM Logistic. - “Wzrost przychodów był wyłącznie organiczny i świadczy o zaufaniu naszych klientów. Poprawa rentowności to pierwsze efekty naszego “Focus Planu”, zainicjowanego w roku 2017. “Focus Plan” zakłada realizację czterech zamierzeń: ustalenie optymalnych cen naszych usług, wzrost efektywności operacyjnej, rozwój kadr i bardziej selektywne podejście z komercyjnego punktu widzenia. “Focus Plan został wdrożony i już przynosi korzyści. Te wyniki potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego, czyli niezależnego i rodzinnego przedsiębiorstwa.”

FM Logistic zyskuje na utrzymującym się zapotrzebowaniu na usługi logistyczne w Europie i Azji, które napędzają wielokanałowa dystrybucja i e-commerce. FMCG, sieci handlowe, branża kosmetyczna to sektory, w których FM Logistic zawarł większość z nowych, wartych 190 milionów euro, kontraktów w roku 2018-19.

Wzrost przychodów z działalności transportowej FM, Logistic wyniósł 17 % (przy stałym wskaźniku rynku walutowego). Ten wynik to skutek zwiększenia wydajności dzięki miejskiemu systemowi dystrybucji Citylogin. Citylogin zyskał uznanie dużych firm zajmujących się handlem elektroniką i handlem detalicznym.

FM Logistic kontynuuje i rozszerza swoją działalność międzynarodową. Rynek zagraniczny (poza Francją) przynosi dzisiaj 61 procent przychodów organizacji. W roku 2018-19 powstały lub rozwijały się platformy europejskie - w Rosji, Czechach, Rumunii, Hiszpanii i Włoszech. Trwają prace nad nowymi platformami w Wietnamie i Indiach.

Europa Centralna

„Produkt krajowy brutto na rynkach Europy Centralnej rośnie, FM Logistic doskonale odpowiada na te pozytywne impulsy i wciąż umacnia swoją pozycję w regionie ciesząc się uznaniem klientów i wyróżnieniami branżowymi w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.” – mówi Daniel Franke, Dyrektor Zarządzający FM Logistic na Europę Centralną.

W Europie Centralnej FM Logistic otworzył 5 nowych lokalizacji. W Polsce: w Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Będzinie oraz Czeskich Lovosicach, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony obecnych oraz nowych klientów. Obroty firmy FM Logistic rosną z roku na rok, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii i przyjaznym wskaźnikom wzrostu ekonomicznego w Europie Centralnej. W stosunku do ubiegłego roku, w tym regionie, spółka odnotowała wzrost obrotów o 12,5%, co przy jednoczesnym wzroście zysku operacyjnego, zaowocowało znaczną poprawą rentowności. Poszczególne kraje odnotowały następujący wzrost obrotów handlowych w roku 2018-19: Polska o 10%, Czechy o 24%, Słowacja o 6%, Węgry o 25%.

Równolegle FM Logistic kontynuował inwestycje w automatyzację procesów magazynowych, zwiększając efektywność operacyjną poprzez wdrożenie dodatkowych wózków autonomicznych (AGV), robotów współpracujących (coboty) i dronów magazynowych. Firma kontynuowała również transformację cyfrową, przenosząc niektóre aplikacje do chmury oraz wprowadzając nowe systemy zarządzania magazynem (WMS), rollout cyfrowego pakietu HR Suite oraz pakiet Google G Suite.

W roku zakończonym w marcu 2019 roku FM Logistic utworzył dodatkowo 2 300 etatów. Firma zatrudnia obecnie ponad 27 200 osób. Wzrost zatrudnienia następował wolniej niż wzrost przychodów (9,3% w porównaniu z 11,8%), co świadczy o stabilnym zespole obecnych pracowników i pozytywnych wynikach działań podejmowanych w celu zwiększenia efektywności operacyjnej. W tym okresie najbardziej dynamicznie przedstawiał się wzrost w sektorach takich jak: e-commerce (2, 750%), farmaceutycznym (21%) oraz kosmetycznym (19%). Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy w Europie, FM Logistic zdołał zaspokoić większość swoich potrzeb rekrutacyjnych. W ubiegłym roku FM Logistic w Europie Centralnej zatrudnił ponad 1700 osób.

W roku 2018-19 FM Logistic w Europie Centralnej rozszerzyło współpracę z nowymi klientami, między innymi z takimi właścicielami marek jak: IKEA, Biedronka, Inter-Vion, Chipita, Zentiva, Pepco, Kwidzyn, Żywiec, McCormick, Fanex, Polpharma, Woseba, Continental Bakeries.
W mijającym roku FM Logistic rozpoczął wdrażanie nowego programu zrównoważonego rozwoju, decydując się, między innymi, na instalację paneli słonecznych w nowych platformach logistycznych w Escrenne i l'Herbergement we Francji. Dodatkowo FM Logistic połączył siły z Francuskim Uniwersytetem Badawczym w celu zaprojektowania i opracowania egzoszkieletu stworzonego specjalnie dla operatorów logistycznych.

Wysiłki FM Logistic na rzecz zrównoważonego rozwoju zyskały kilka wyróżnień w roku obrotowym 2018-19. Firma otrzymała ocenę B- nadaną przez CDP w zakresie polityki środowiskowej, znacznie przewyższającą średnią dla sektora, tzn. ocenę D. FM Logistic poprawiła swój wynik z C do B- i obecnie znajduje się w pierwszych trzynastu procentach firm ocenianych przez CDP bez względu na kraj pochodzenia i sektor przemysłu.
Przedstawiciele polskiego i słowackiego zespołu firmy zdobyli główne nagrody w międzynarodowym konkursie FM Logistic Faster Mind Challenge, skierowanym do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którego celem jest promocja innowacji poprzez inicjowanie i realizację projektów, dzięki którym FM Logistic może realizować cele określone w strategii zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo platforma logistyczna w Jarostach to pierwsza jednostka, która osiągnęła wynik 90% w audycie zgodności standardowych procedur operacyjnych firmy IKEA.

Prognozy

W latach 2019-20 FM Logistic prognozuje dalszą poprawę wyniku zysku operacyjnego (EBIT) dzięki selektywnemu wzrostowi przychodów w kontekście handlowym. Cele te są prognozowane dla stałego kursu wymiany walut i z wyłączeniem przejęć lub akwizycji.

Informacje dodatkowe:

FM Logistic Central Europe

FM Logistic Central Europe to oddział międzynarodowego operatora logistycznego działającego na 3. kontynentach. Swoją działalność w naszym kraju firma rozpoczęła w 1995 roku. FM Logistic Central Europe posiada 12 platform logistycznych i 17 magazynów przeładunkowych w Polsce, kolejne 10 obiektów znajduje się w Czechach i Słowacji oraz na Węgrzech. FM Logistic w Europie Centralnej zatrudnia ponad pięć tysięcy pracowników. Dysponuje łączną powierzchnią magazynową ponad 750 tysięcy metrów kwadratowych zdolną pomieścić ponad 1 milion 100 tysięcy palet oraz korzysta z ponad 2,5 tysięcznej, stale unowocześnianej floty pojazdów.

FM Logistic na Świecie

W ciągu 50 lat, firma FM Logistic stała się jednym z międzynarodowych liderów w dziedzinie magazynowania, transportu i co-packingu. Jako niezależna i rodzinna grupa, jest uznawana za eksperta w obsłudze logistycznej klientów z sektora dóbr konsumpcyjnych, środków czystości i kosmetyków, artykułów przemysłowych oraz produktów farmaceutycznych.

FM Logistic jest obecne w 13. krajach na 3. kontynentach, i w 5. strefach biznesowych (Europa Zachodnia, Europa Centralna, Europa Wschodnia, Azja i Ameryka Łacińska). Obecnie operator zatrudnia ponad 27 000 pracowników i osiąga przekraczające miliard euro przychody (z czego 63% jest realizowane w skali międzynarodowej). Dysponuje niespełna 3 500 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowych. Grupa jest pionierem w zakresie przyszłościowych, skutecznych rozwiązań optymalizujących łańcuch dostaw, autorem koncepcji, takich jak pooling (wspólne zarządzanie zasobami transportowymi i logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (łączenie przepływu towarów wielu klientów i dostawców). We współpracy z producentami firma opracowała również innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w magazynach jutra, takie jak: AGV, drony, roboty, wykorzystanie Big Data etc. FM Logistic także aktywnie wspiera start-upy, powstałe w duchu tzw. gospodarki współdzielenia, które mogą mieć wkład w rozwój dziedzin takich jak magazynowanie i transport. Mając na względzie nowe wzorce konsumpcyjne, firma FM Logistic stworzyła i wdrożyła projekt dystrybucji CityLogin, przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla tzw. ostatniej mili dla dostaw w Rzymie, Madrycie i Paryżu, Moskwie oraz Warszawie.

kontakt dla mediów
Marketing & Communication Manager CE, FM Logistic
Agnieszka Walawender

awalawender@fmlogistic.com

tel: 00 48 46 85 70 437

informacje o firmie

Informacje dodatkowe:

FM Logistic Central Europe

FM Logistic Central Europe to oddział międzynarodowego operatora logistycznego działającego na 3. kontynentach. Swoją działalność w naszym kraju firma rozpoczęła w 1995 roku. FM Logistic Central Europe posiada 12 platform logistycznych i 17 magazynów przeładunkowych w Polsce, kolejne 10 obiektów znajduje się w Czechach i Słowacji oraz na Węgrzech. FM Logistic w Europie Centralnej zatrudnia ponad pięć tysięcy pracowników. Dysponuje łączną powierzchnią magazynową ponad 750 tysięcy metrów kwadratowych zdolną pomieścić ponad 1 milion 100 tysięcy palet oraz korzysta z ponad 2,5 tysięcznej, stale unowocześnianej floty pojazdów.

FM Logistic na Świecie

W ciągu 50 lat, firma FM Logistic stała się jednym z międzynarodowych liderów w dziedzinie magazynowania, transportu i co-packingu. Jako niezależna i rodzinna grupa, jest uznawana za eksperta w obsłudze logistycznej klientów z sektora dóbr konsumpcyjnych, środków czystości i kosmetyków, artykułów przemysłowych oraz produktów farmaceutycznych.

FM Logistic jest obecne w 13. krajach na 3. kontynentach, i w 5. strefach biznesowych (Europa Zachodnia, Europa Centralna, Europa Wschodnia, Azja i Ameryka Łacińska). Obecnie operator zatrudnia ponad 27 000 pracowników i osiąga przekraczające miliard euro przychody (z czego 63% jest realizowane w skali międzynarodowej). Dysponuje niespełna 3 500 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowych. Grupa jest pionierem w zakresie przyszłościowych, skutecznych rozwiązań optymalizujących łańcuch dostaw, autorem koncepcji, takich jak pooling (wspólne zarządzanie zasobami transportowymi i logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (łączenie przepływu towarów wielu klientów i dostawców). We współpracy z producentami firma opracowała również innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w magazynach jutra, takie jak: AGV, drony, roboty, wykorzystanie Big Data etc. FM Logistic także aktywnie wspiera start-upy, powstałe w duchu tzw. gospodarki współdzielenia, które mogą mieć wkład w rozwój  dziedzin takich jak magazynowanie i transport. Mając na względzie nowe wzorce konsumpcyjne, firma FM Logistic stworzyła i wdrożyła projekt dystrybucji CityLogin, przyjazne dla środowiska rozwiązanie  dla tzw. ostatniej mili dla dostaw w Rzymie, Madrycie i Paryżu, Moskwie oraz Warszawie.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse