energetyka

Elektrownie Grupy Energa - Włocławek [MATERIAŁ FILMOWY]

01.07.2019 | Grupa ENERGA

Jest to największa przepływowa elektrownia wodna w Polsce. Elektrownia posiada moc instalowaną ponad 160 MW i produkuje energię rzędu 700 GWh rocznie. Wytwarzane jest tu ponad 20% energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. Pozwala to uniknąć spalania ogromnych ilości węgla i wszystkich związanych z tym niekorzystnych skutków ekologicznych.

Dane techniczne elektrowni

 • Moc zainstalowana hydrozespołu: 26,7 MW
 • Napięcie znamionowe generatora: 10,5 kV
 • Prąd znamionowy generatora: 1750 A
 • Prąd wzbudzenia: 1320 A
 • Przełyk znamionowy turbiny: 365 m3/s
 • Spad znamionowy: 8,8 m
 • Dopuszczalny zakres spadów: 5,25 -12,75 m
 • Transformatory blokowe: 72 MVA/10,5kV/110kV
 • Transformatory potrzeb własnych: 1250kVA
 • Moc instalowana elektrowni: 160,2 MW
 • Całkowity przełyk instalowany: 2100 m3/s
 • Prędkość obrotowa hydrozespołu: 57,7 obr/min
 • Całkowity ciężar hydrozespołu: 1200 ton
 • Rzędna piętrzenia: 57,30mn.p.m. 
 • Średnia roczna produkcja: 739GWh

Systemy monitoringu

 • Automatyczny system technicznej kontroli zapory - ASTKZ
 • System wspomagania operatorskiego
 • System monitorowania parametrów generatora VibrosysTM - szczelina powietrzna, strumień magnetyczny, obroty, temperatury.
 • System monitoringu stanu dynamicznego hydrozespołów.
 • System monitoringu obiektów stopnia wodnego i elektrowni.

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka