wydarzenia nauka/edukacja/szkolenia

Prof. Jan Awrejcewicz doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej

18.06.2019 | Politechnika Gdańska

Ocena szkodliwości drgań i hałasu w tramwajach i budynkach mieszkalnych, budowa stanowiska do analizy skutków zderzenia pojazdów czy nowatorskie badania z zakresu rehabilitacji schorzeń kręgosłupa i naczyń krwionośnych – szerokie zainteresowania naukowe prof. Jana Awrejcewicza zapewniły mu opinię wybitnego badacza, organizatora i menedżera nauki. Ten znakomity uczony otrzyma tytuł i godność 42. doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej na uroczystym, otwartym posiedzeniu Senatu PG w środę, 3 lipca o godz. 11:15 w Auli w Gmachu Głównym.

 

Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz całe swoje życie zawodowe związał z Politechniką Łódzką, której jest absolwentem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej mechaniki, w tym mechaniki nieliniowej, ze szczególnym uwzględnieniem bifurkacji i chaosu, a ostatnio także mechatroniki i automatyki. Profesor wspiera Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, jak również całe gdańskie środowisko naukowe w rozwoju zespołów naukowo-badawczych i opiniotwórczych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Owocnie rozwija współpracę naukową i organizacyjną PG z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, skutkującą podnoszeniem umiejętności, kompetencji i rozpoznawalności w zakresie prowadzenia badań oraz upowszechniania ich rezultatów.

Uczony o uznanym dorobku naukowym

42. doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej jest autorem 440 artykułów, w tym 310 w czasopismach z listy JCR (łączny Impact Factor = 492,081), licznych książek, komunikatów i raportów oraz 1 patentu. Liczba cytowań jego publikacji w bazie Web of Science, wg stanu na dzień 10.04.2019, wynosi 1929 (1390 bez autocytowań), natomiast indeks Hirscha = 20. Wypromował 24. doktorów, z których 3. posiada już stopień doktora habilitowanego, a pod jego kierunkiem przygotowano 8 habilitacji. Prof. Awrejcewicz kieruje założoną przez siebie Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Za fundamentalne osiągnięcia w uprawianej dziedzinie nauki został uhonorowany m.in. prestiżową nagrodą Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

W uznania dorobku i zasług prof. Jana Awrejcewicza Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej wystąpił o nadanie mu tytułu i godności doktora honoris causa PG. Podczas odbywającego się z tej okazji uroczystego otwartego posiedzenia senatu uczelni laudację na cześć profesora wygłosi promotor doktoratu honoris causa, prof. Krzysztof J. Kaliński, prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego PG. Po ceremonii nadania tytułu i godności przez prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Awrejcewicz wygłosi wykład zatytułowany „Dynamika chaotyczna wahadła podwójnego w polu magnetycznym”. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewni Akademicki Chór PG.

Uroczyste otwarte posiedzenie senatu PG związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Awrejcewiczowi odbędzie się w ostatnim dniu organizowanej na naszej uczelni w dniach 1–3 lipca 37. Konferencji Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Konferencja będzie poświęcona omówieniu aktualnych problemów dotyczących badań naukowych i kształcenia na wydziałach mechanicznych w Polsce. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

kontakt dla mediów
Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: tel. 58 347 14 67

informacje o firmie

więcej z kategorii wydarzenia