praca prawo ekonomia/biznes/finanse

Zasady wynagradzania menedżerów w spółkach giełdowych będą bardziej przejrzyste?

13.06.2019 | redakcja infoWire.pl

Wkrótce wejdą w życie nowe zasady prawne odnoszące się do spółek giełdowych. Przepisy te dotyczą m.in. wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej. Zobacz, co będzie musiała zawierać polityka wynagrodzeń w spółce po zmianie prawa.

„Nowe przepisy wprowadzają szereg szczegółowych wytycznych określających, co w takiej polityce powinno się znaleźć. Powinny tam być opisane stałe i zmienne składniki wynagradzania, cele zarządcze, które menedżerowie zrealizowali i za które otrzymają wynagrodzenie, to, w jaki sposób polityka wynagrodzeniowa przekłada się na realizację strategii biznesowej podmiotu, i to, jak wynagrodzenia menedżerskie odnoszą się do wynagrodzeń i warunków pracy innych pracowników” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Karol Raźniewski, associate partner w EY.

O przyjęciu polityki wynagrodzeń będzie decydować walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zadaniem rady nadzorczej będzie z kolei coroczne sporządzanie sprawozdania z jej realizacji. Siłą rzeczy w czynności związane z polityką wynagrodzeń będą zaangażowani również menedżerowie będący członkami zarządu, którzy będą uczestniczyć w organizacji walnego zgromadzenia i przygotowywaniu projektów dokumentów. W spółce będą mogły je tworzyć dział HR, dział prawny, dział relacji inwestorskich czy biuro zarządu. O tym, kto będzie ponosił odpowiedzialność za powstawanie tych dokumentów, będzie stanowić już sama spółka.

załączniki

więcej z kategorii praca