środowisko naturalne/ekologia sprawy społeczne

Czy u wrót Puszczy Białowieskiej powstanie zakład przetwarzania zużytych opon?

11.06.2019 | WWF Polska

W miejscowości Dubicze Osoczne, tuż obok Puszczy Białowieskiej, planowane jest otworzenie zakładu przetwarzania zużytych opon. Inwestor chce przetwarzać 14 tysięcy ton odpadów rocznie. Plany te wzbudzają kontrowersje nie tylko ze względów środowiskowych. Przeciwko inwestycji zdecydowanie protestują też mieszkańcy zaniepokojeni o swoje zdrowie i drastyczne obniżenie jakości życia. 13 czerwca odbędzie się rozprawa administracyjna w tej sprawie, na którą zaproszeni są m.in mieszkańcy i przedstawiciel inwestora.

„Pomysł lokalizacji zakładu przetwórstwa tego typu odpadów w bezpośredniej bliskości najcenniejszego lasu w Polsce i Europie, będącego obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości brzmi jak żart, ale niestety żartem nie jest.” – komentuje Tomasz Pezold Knežević z WWF Polska –  „Jeśli ta inwestycja dojdzie do skutku może mieć bardzo negatywne skutki nie tylko dla przyrody, dla zdrowia i jakości życia mieszkańców, ale też dla potencjału turystycznego całego obszaru.”

Negatywny wpływ inwestycji wiąże się z wytwarzanym przez nią hałasem, emisją zanieczyszczeń do atmosfery, wytwarzaniem odpadów, w tym niebezpiecznych, a także - w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych - możliwością zanieczyszczenia środowiska związkami toksycznymi, szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzkiego.

Inwestor, przedstawił raport oddziaływania na środowisko. Z analizy prawnej i przyrodniczej wykonanej przez WWF Polska wynika, że raport ten posiada wiele poważnych błędów oraz nieścisłości. Brakuje w nim pełnej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia zarówno na walory przyrodnicze terenu, jak i jakość życia i zdrowie mieszkańców oraz potencjał rozwojowy gminy.

Inwestor w zasadzie nie przeanalizował, w jaki sposób inwestycja ta wpłynie na wyjątkowo cenne obszary przyrodnicze chronione w ramach parku narodowego, Natury 2000, rezerwatów i obszaru Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.  Tymczasem istnieje poważne ryzyko, że realizacja tej inwestycji będzie miała realny, negatywny wpływ na przyrodę.

Jednym z poważniejszych ominięć w raporcie jest również brak udokumentowania kluczowych tez wysuwanych przez inwestora, np. dotyczących wpływu na jakość powietrza w regionie. Brak odniesień do fachowej literatury przedmiotu poddaje w wątpliwość wiarygodność i rzetelność całego opracowania.

Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, wydanie zgody na jej rozbudowę będzie znacznie ułatwione, co ponownie negatywnie wpłynie na przyrodę i krajobraz obszaru oraz jakość życia jego mieszkańców. Należy wtedy także wziąć pod uwagę możliwość powstania kolejnych podobnych zakładów na tym terenie.

5 czerwca Fundacja WWF Polska złożyła wniosek do Wójta gminy Hajnówka o przystąpienie jako strona do postępowania administracyjnego oraz przesłała szereg uwag i wniosków do przedstawionego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

 

 

fot. MikesPhotos

 

kontakt dla mediów
Specjalistka ds. komunikacji, WWF Polska
Katarzyna Kościesza

kkosciesza@wwf.pl

tel: 691800313

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia