ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Ponad 4,3 mln zł dla naukowców z PG w konkursach OPUS, SONATA i PRLEUDIUM

07.06.2019 | Politechnika Gdańska

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – OPUS 16 (dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego), PRELUDIUM 16 i SONATA 14 (dla badaczy na początku kariery naukowej). Wśród laureatów konkursów znalazło się 11 projektów naukowów z Politechniki Gdańskiej, którzy otrzymają łącznie ponad 4,3 mln zł dofinansowania.

 

W programie OPUS 16 do finansowania zakwalifikowane zostały następujące projekty:

• „Grafowe modelowanie procesów wyszukiwania”, dr hab. inż. Dariusz Dereniowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (kwota dofinansowania: 480 200 zł) 

• „Modelowanie odwrotne wspomagane metodami surogatowymi do szybkiego projektowania struktur mikrofalowych i antenowych”, dr inż. Sławomir Kozieł z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (905 600 zł)

 

W ramach programu SONATA 14 dofinansowanie otrzymały projekty:

•  „Ocena aktywności immunogennej i immunoprotekcyjnej szczepionek DNA kodujących wieloantygenowe białka chimeryczne i fuzyjne Toxoplasmagondii ”, dr inż. Bartłomiej Ferra z Wydziału Chemicznego (projekt w konsorcjum, dofinansowanie ogółem: 2 283 500 zł, a dofinansowanie dla PG: 1 527 500 zł)

• „Wpływ dzielenia się wiedzą niejawną na innowacyjność przedsiębiorstw. Analiza sektorowa”, dr Wioleta Kucharska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii (462 564 zł)

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach programu PRELUDIUM 16:

• „Komplementarne wykorzystanie GCxGC-MS i PTR-MS do monitorowania emisji lotnych związków organicznych podczas drukowania 3D w czasie rzeczywistym”, mgr inż. Wojciech Wojnowski z Wydziału Chemicznego (kwota dofinansowania: 136 500 zł)

• „Nowe rozwiązanie metodyczne do analizy w czasie rzeczywistym wtórnych produktów utleniania olejów jadalnych wykorzystywanych podczas smażenia żywności”, mgr inż. Tomasz Majchrzak z Wydziału Chemicznego (139 510 zł)

• „Polibromowane etery difenylowe - los w środowisku wewnętrznym oraz ocena narażenia człowieka”, Monika Śmiełowska z Wydziału Chemicznego (207 200 zł)

• „Wyznaczanie szlaku metabolicznego wybranych terpenów w owocach cytrusowych z wykorzystaniem techniki PTR-TOF-MS”, mgr inż. Martyna Łubińska-Szczygeł z Wydziału Chemicznego (140 000 zł)

• „Doświadczalne i numeryczne badania nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji ze względu na wpływ korozji i zamkniętych pęknięć zmęczeniowych”, mgr inż. Krzysztof Wołoszyk z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (143 000 zł)

• „Wybór ścieżki kariery: modelowanie funkcji oczekiwanej użyteczności”, mgr Jakub Golik z Wydziału Zarządzania i Ekonomii (116 286 zł)

• „Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu”,mgr inż. Filip Wilczyński z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (129 400 zł)

 

W ramach konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 I SONATA 14 złożono w sumie 3826 wniosków z różnych uczelni na kwotę ponad 2,4 mld zł, z czego do finansowania zakwalifikowanych zostało 777 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wyniosła ponad 527,6 mln zł. Listy rankingowe są dostępne na stronie internetowej NCN.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse