energetyka

Energa w Akcji! – Klub Inwestora Indywidualnego

01.06.2019 | Grupa ENERGA

Grupa Energa już wkrótce rozpocznie własny programy lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych. Pierwszy krok ku jego realizacji został postawiony w Karpaczu.

„Energa w Akcji!” to program dla inwestorów indywidualnych Grupy Energa, którego rozpoczęcie planowane jest na wrzesień tego roku. Będzie mogła przystąpić do niego każda osoba, która spełni określone regulaminem warunki – posiada (jako właściciel bądź współwłaściciel) przynajmniej 500 akcji Energi SA przez co najmniej pół roku na rachunku inwestycyjnym w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. W zamian uczestnik programu skorzysta z oferty atrakcyjnych świadczeń, regularnie modyfikowanej o nowe korzyści.

Nowym programem Energa dołączy do innych liczących się spółek zarówno z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych, które realizują podobne inicjatywy. Program Energi będzie pierwszym tak szerokim i kompleksowym przedsięwzięciem spółki energetycznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, adresowanym konkretnie do inwestorów indywidualnych.

- Inwestorzy indywidualni są dla nas ważną częścią akcjonariatu. Od dawna doceniamy ich wkład w naszą pozycję giełdową. Dedykowanym programem dla inwestorów indywidualnych pragniemy wyrazić uznanie dla ich długoterminowego zaangażowania w nasze akcje. Chcemy też podkreślić w ten sposób, że jesteśmy dojrzałym, śmiało podejmującym nowe aktywności emitentem. Na potrzeby „Energi w Akcji!” nawiązaliśmy współpracę z doświadczonymi partnerami, których wiedza i kompetencje stanowią doskonałe wzajemne dopełnienie – mówi Aleksander Korsak, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Energi SA.

Rozpoczęcie „Energi w Akcji!” jesienią tego roku zapowiedziane zostało podczas konferencji WallStreet 23 w Karpaczu. List intencyjny w sprawie realizacji programu podpisało czworo partnerów: Energa, Giełda Papierów Wartościowych, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

- Giełda Papierów Wartościowych wspiera działania emitentów, które zmierzają do poprawy i dbałości o relacje z inwestorami. Jednym z takich narzędzi są funkcjonujące z powodzeniem na rynkach rozwiniętych programy lojalnościowe. Takie inicjatywy niosą za sobą wiele korzyści dla wszystkich uczestników rynku: inwestor indywidualny uzyskuje dodatkowe świadczenia, spółka zyskuje natomiast stabilnych długoterminowych akcjonariuszy. Myślę, że kolejni emitenci – przedsiębiorstwa czy samorządy powinni pomyśleć o podobnych programach – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Pozycja lidera, jaką zajmuje na rynku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, wynika m.in z tego, że potrafimy zaspokajać oczekiwania naszych klientów. Inwestorzy oczekują więcej zarówno od nas, jak i od spółek, w które inwestują. Program lojalnościowy grupy Energa to bardzo dobre narzędzie do aktywizacji inwestorów i ich edukacji. Obserwujemy, że takie inicjatywy bardzo są przez nich doceniane. Wszystkie działania tego programu idealnie wpisują się w działalność Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego – podnoszą wiedzę o rynku kapitałowym Polaków, zachęcają do aktywnego zarządzania swoimi środkami, zbliżają nas do inwestora. A świadome inwestowanie na rynku kapitałowym to główny cel, który przyświeca nie tylko nam jako domowi maklerskiemu, ale także wszystkim partnerom tej akcji. Wierzymy, że takich programów w naszym kraju powinno być więcej. Cieszymy się, że możemy być partnerem kolejnego programu skierowanego do najszerszej grupy naszych klientów – inwestorów indywidualnych – dodaje Filip Paszke, Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

W trakcie konferencji prasowej przedstawiono niektóre korzyści, które uczestnikom planują zaoferować organizatorzy i partnerzy programu. Wśród nich przewidywane są m.in. czasowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego dla nowych klientów, rabat na instalację fotowoltaiczną czy stały rabat na zakupy w internetowym sklepie Energi Obrotu.

- Grupa Energa szczyci się swoim zaangażowaniem w rozbudowę polskich źródeł odnawialnych oraz udziałem OZE w jej własnym miksie generacyjnym. Inwestycja w akcje Energi to również współudział w rozwoju ekologii. Doceniamy to i liczymy na to, że wspólnie z inwestorami indywidualnymi możemy promować wytwarzanie energii z OZE. Uczestnicy programu „Energa w Akcji!” otrzymają znaczący rabat na naszą ofertę paneli fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych. Nie tylko sami zyskają, obniżając swoje rachunki za prąd, ale też przysłużą się polskiemu środowisku podkreśla Dariusz Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu Energi Obrotu, który podpisał list intencyjny w imieniu Energi SA.

Formy udostępniania poszczególnych świadczeń będą zróżnicowane. Pełen katalog korzyści przedstawiony zostanie we wrześniu.

Drugim filarem programu jest edukacja. Uczestnicy otrzymają nie tylko dostęp do profesjonalnych materiałów szkoleniowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych dotyczących rynku akcji spółek sektora energetycznego. Inwestorzy uzyskają również możliwość udziału w konferencjach naukowych, organizowanych wspólnie przez partnerów programu, a poświęconych tematyce inwestowania w spółki energetyczne.

- Edukacja w procesie inwestowania w akcje spółek giełdowych, w tym firm z branży energetycznej jest niezwykle ważna i stanowi fundament racjonalnego podejścia do przygody z giełdą. Praktyka jednoznacznie pokazuje, że ten kto właściwie oceni firmę, w którą inwestuje oraz jej otoczenie, ten ma znacznie większą szansę na wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Stąd też od 20 lat niezmiennie propagujemy świadome i przemyślane podejście do decyzji inwestycyjnych, opartych przede wszystkim o fundament, jakim jest edukacja, a program „Energa w Akcji!” idealnie wpisuje się w podejmowane przez nas inicjatywy – mówi Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Rejestracja w programie „Energa w Akcji!” możliwa będzie już we wrześniu w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego obecny jest od ponad 28 lat na polskim rynku kapitałowym, a działalność w ramach największego Banku w Polsce gwarantuje mu stabilność i bezpieczeństwo. Oferta kierowana jest zarówno do inwestorów indywidualnych, a także instytucjonalnych – krajowych jak i zagranicznych. To nie tylko szeroka oferta, ale także największa sieć sprzedaży usług maklerskich w Polsce. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem zarówno na rynku wtórym akcji i obligacji, jak i transakcji na rynku pierwotnym. W tym roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego otrzymał po raz kolejny najważniejszą nagrodę GPW – Broker Roku 2018.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku i należy do europejskiej organizacji inwestorskiej Better Finance oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów i opiera się na trzech głównych filarach:

  • Edukacja i analizy: konferencje i szkolenia (w tym największe w kraju WallStreet i Profesjonalny Inwestor), wydawnictwa (np. dwumiesięcznik Akcjonariusz,), analizy giełdowe (m.in. Portfel SII, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastrojów Inwestorów);
  • Ochrona praw: ochrona praw inwestorów, bieżące interwencje, wsparcie prawne, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach spółek publicznych, działalność opiniotwórcza i wpływanie na proces ustawodawczy;
  • Zniżki: oferowane przez partnerów Stowarzyszenia członkom SII (na: prowizje giełdowe, wydawnictwa, szkolenia itp.).

Stowarzyszenie zrzesza obecnie blisko 15.000 członków.

załączniki

więcej z kategorii energetyka