energetyka

Nowy Zarząd Energi SA

30.05.2019 | Grupa ENERGA

Rada Nadzorcza Spółki Energa SA w dn. 30 maja 2019 roku powołała nowy Zarząd Spółki w następującym składzie:

  • Grzegorz Ksepko – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
  • Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Nowy Zarząd rozpocznie funkcjonowanie z dniem 31 maja 2019 roku.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka