energetyka

Energa Operator otwiera Rejon Dystrybucji w Gdyni [MATERIAŁ FILMOWY]

21.05.2019 | Grupa ENERGA

Aby odpowiedzieć na wyzwania transformacji energetycznej, polski sektor dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej musi zbliżyć się do swoich odbiorców. Energa Operator otwiera w tym celu Rejony Dystrybucji, w tym najnowszy – w Gdyni.

Rejon Dystrybucji w Gdyni umożliwi Enerdze Operatorowi lepszą koordynację prac na sieci oraz skróci czas reakcji służb energetycznych w sytuacjach awaryjnych. Odbiorcy energii elektrycznej zyskają możliwość otrzymania wsparcia od osób merytorycznie zajmujących się zgłoszeniami. Powstanie placówki da również szansę na lepsze rozpoznanie lokalnych potrzeb i dostosowanie do nich planów rozwoju sieci.

- W ostatnich latach Enerdze Operatorowi udało się znacząco zredukować ilość i długość przerw w dostawach energii elektrycznej. 2018 rok przyniósł spółce pozycję lidera pod względem niezawodności, mierzonej wskaźnikami SAIDI i SAIFI. Osiągnięcie takich rezultatów możliwe było w dużej mierze dzięki coraz szerszemu stosowaniu i udoskonalaniu technologii prac pod napięciem oraz wprowadzaniu nowoczesnych środków łączności w zarządzaniu siecią. Chcemy utrzymać ten trend, dlatego dostosujemy naszą strukturę terenową do potrzeb sieci i oczekiwań klientów – mówi Piotr Dorawa Prezes Zarządu Energa Operator

21 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Rejonu Dystrybucji Energi Operatora w Gdyni. Placówka obejmie swoim zasięgiem obszar ponad 200 km2, na który składa się teren Gdyni, Sopotu, Rumii i gmin: Kosakowo, części gminy Żukowo oraz części gminy wiejskiej Wejherowo.

W modelu przyjętym przez Energę Operatora Rejony Dystrybucji stanowią centrum koordynacji prac monterów i specjalistów w terenie. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że ich odpowiednie rozmieszczenie znacząco przyczynia się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i skrócenia czasu reakcji na sytuacje awaryjne. W ostatnim czasie Energa Operator otworzyła też osiem innych Rejonów Dystrybucji: w Iławie, Sierpcu, Braniewie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Słupcy, Rypinie i Radziejowie.

- Utworzenie Rejonu w Gdyni jest odpowiedzią na wyzwania, które przed pomorską energetyką stawia przyszłość, jak coraz większa decentralizacja, szybki przyrost przyłączonych mikroinstalacji oraz rozwój elektromobilności - mówi Maurycy Kacprzak, Dyrektor Generalny Oddziału Energi Operatora w Gdańsku.

***

Na nowo powstały Rejon Dystrybucji w Gdyni składa się:

- 118 szt. stacji transformatorowych słupowych SN/nn,

- 890 szt. stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nn,

- 790 km linii kablowych SN-15kV,

- 86 km linii napowietrznych SN-15kV,

- 1800 km linii kablowych nn-0,4kV,

- 535 km linii napowietrznych nn-0,4kV

Działający przy Rejonie Punkt Obsługi Przyłączeń czynny jest w poniedziałki i wtorki w godz. 7-15 oraz w środy od godz. 8 do 16.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka