media/marketing/reklama energetyka

Big Data z Energą [MATERIAŁ FILMOWY]

20.05.2019 | Grupa ENERGA

Już za niecały miesiąc, 19 czerwca w samo południe, upływa termin składania zgłoszeń do programu Europejskiego Inkubatora Danych. Energa Operator jest jednym z europejskich przedsiębiorstw będących partnerem tego przeznaczonego dla startupów projektu. W przypadku realizacji wyzwania Energi na najlepszych czeka nie tylko perspektywa nagrody w wysokości 100 tysięcy euro, ale również szansa na dalszą współpracę.

Europejski Inkubator Danych –  European  Data  Incubator (EDI) dysponuje funduszem 5 milionów euro na promocję europejskiej gospodarki opartej na danych. W projekcie poszukiwanych jest 50 obiecujących startupów i MŚP zajmujących się dużymi zbiorami danych. 17 z nich zapraszanych jest do udziału w kolejnej rundzie inkubacji nazywanej eksperymentem.

EDI daje startupom i MŚP możliwość rozwoju biznesu podczas rozwiązywania rzeczywistych wyzwań wskazanych przez duże przedsiębiorstwa europejskie. Uczestnicy mają do wykorzystania finansowanie w kwocie do 100 tys. euro oraz pomoc dedykowanego coacha.

Energa Operator jako partner programu pełni funkcję dostarczyciela dużej ilości zanonimizowanych danych pomiarowych. To dzięki nim zgłaszające się do projektu startupy będą mogły podjąć się nowych, niezwykle wymagających wyzwań. Ogromne zainteresowanie jest motywowane nie tylko nagrodą i możliwością współpracy z dużymi firmami, ale przede wszystkim niepowtarzalną okazją do wykorzystania dużych zbiorów realnych danych i sposobnością do rozwoju.

Wyzwanie dla startupów wskazane przez Energę obejmuje opracowanie algorytmów umożliwiających tworzenie profili godzinowego zużycia dla tradycyjnych układów pomiarowych na podstawie danych uzyskiwanych z liczników inteligentnych zdalnego odczytu – AMI. Energa Operator jest w Polsce liderem pod względem liczby zamontowanych urządzeń tego typu. W należącej do niej sieci w sposób zdalny odczytywane są pomiary blisko 900 tysięcy odbiorców.  Ich liczba stale się zwiększa i już wkrótce przekroczy milion.

Rynek energii elektrycznej w Polsce i w Europie przechodzi obecnie znaczącą transformację.   Staje się coraz bardziej zdecentralizowany, pojawiają się klastry energetyczne,  magazyny energii, w szybkim tempie przybywa również mikroinstalacji. Dla operatorów systemów dystrybucyjnych zmiany te wiążą się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność dostarczenia jak najdokładniejszych profili danych pomiarowych. Wszystkie firmy, które chcą być częścią trwających przeobrażeń, zapraszamy do udziału w projekcie EDI i wyboru przedstawionego przez Energę Operator wyzwaniamówi Wiesław Jasiński, Wiceprezes Energi Operator.

Program przeprowadza startupy przez 3 intensywne fazy wzrostu w ciągu ośmiu miesięcy w okresie od sierpnia 2018 do sierpnia 2019 r., łącząc sesje internetowe z fizycznymi spotkaniami w Bilbao i Berlinie.

Tegoroczne otwarte zaproszenie do składania zgłoszeń umożliwia 3 rodzaje ścieżek zgłoszeń:

1)  Gotowe: Gotowe wyzwanie z góry określone przez EDI lub duże przedsiębiorstwa współpracujące przy projekcie, w dziedzinie internetu rzeczy, transportu, sportu, gier, mediów, energetyki i środowiska, wykrywania nadużyć, inteligentnych miast, handlu detalicznego oraz finansów.

2)   Pół na pół: Zaproponuj własne wyzwanie, ale rozwiąż je z użyciem jednego zbioru danych EDI i jednego zewnętrznego zbioru danych.

3)  Wolny wybór: Możesz zaproponować własne wyzwanie i rozwiązać je pracując z własnym dostawcą danych i zewnętrznymi zbiorami danych.

Więcej informacji: https://edincubator.eu/

Termin składania zgłoszeń: środa 19 czerwca 12:00 (południe) CEST

EDI - logoFlag of Europe

Niniejszy projekt otrzymał finansowanie na badania i innowacje w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy grantu nr 779790.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii media/marketing/reklama