sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Bank Pekao w pomaganiu mierzy wysoko

29.04.2019 | Bank Pekao SA

Festiwal Wolontariatu Banku Pekao to autentyczna chęć pomocy, zaangażowania oraz podarowania potrzebującym czasu i energii. Blisko 1200 wolontariuszy banku każdego roku angażuje się w projekty edukacyjne, imprezy dla dzieci, warsztaty, zbiórki finansowe i wsparcie dla zwierząt. Tegoroczny Festiwal odbył się 25 kwietnia 2019 r. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie i zgromadził wielu wyjątkowych gości.

Jak wiele jest potrzeb i instytucji czekających na różnorodną pomoc, tak wiele jest sposobów i możliwości jej niesienia. Wspierać potrzebujących można bezpośrednio lub wykorzystując posiadane umiejętności, pasje, wiedzę merytoryczną czy doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej.

W ramach Festiwalu Wolontariatu pracownicy Banku Pekao uczestniczą w inspirujących spotkaniach z innymi wolontariuszami oraz osobami, które potrafią zaangażować innych w pomaganie na wielką skalę. W tegorocznej edycji tego wyjątkowego wydarzenia udział wzięli goście specjalni: Artur Jóźwik - Dyrektor Fundacji KARTA, Bogumiła Raulin - podróżniczka, alpinistka i ambasadorka Fundacji DKMS oraz Rafał Szałajko, który podzielił się osobistą historią o sile bezinteresownego pomagania.

W trakcie wydarzenia pracownicy Banku Pekao mieli możliwość, dowiedzieć się o tym czym jest wolontariat z pasją i tradycją i poznać bliżej działalność każdej z organizacji partnerskich. Dla uczestników Festiwalu zaplanowano również warsztaty poświęcone pracy wolontariuszy i doskonaleniu umiejętności w tym zakresie.

- Wrażliwość na potrzeby innych to siła uczestniczek i uczestników warsztatów w ramach Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Bank Pekao. Z roku na rok coraz więcej pracowników angażuje się w nasz program wolontariacki. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wydarzeniu jeszcze więcej osób włączy się w pomoc potrzebującym, a zdobyta wiedza pozwoli na wdrażanie kolejnych ciekawych projektów – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao.

Program Wolontariatu w Banku Pekao to szereg zaplanowanych, długotrwałych działań, realizowanych na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy, m.in.: wsparcie dzieci i młodzieży, pomoc świetlicom, prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach, warsztaty o bankowości dla seniorów, prowadzenie rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w trakcie akcji Fundacji DKMS, pomoc zwierzętom czy zbiórka darów. Następnym krokiem po Festiwalu Wolontariatu będą inicjatywy przeprowadzone wspólnie z organizacjami zaproszonymi do współpracy przy aktywnym udziale pracowników banku.

Program Wolontariatu wpisuje się w realizowaną przez Banku Pekao strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która zakłada kompleksowe i długofalowe działania realizowane na rzecz społeczeństwa, rynku i środowiska.

W ramach Programu Wolontariatu Bank współpracuje z ogólnopolskimi organizacjami dobroczynnymi niosącymi pomoc m.in. dzieciom i młodzieży, osobom starszym oraz zwierzętom. Są to: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja DKMS, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Warszawski Instytut Bankowości (program BAKCYL).

kontakt dla mediów
Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Bank Pekao SA
Biuro Komunikacji Korporacyjnej

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając prawie 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

więcej z kategorii sprawy społeczne