polityka nauka/edukacja/szkolenia

Uchwała w sprawie sprzeciwu wobec upolityczniania nagłej śmierci Rektora naszej Uczelni

25.04.2019 | Politechnika Gdańska

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. jednomyślnie przyjął uchwałę o poniższej treści:

Senat Politechniki Gdańskiej wyraża sprzeciw wobec upolityczniania przez niektóre media tragicznego wydarzenia, które spotkało naszą wspólnotę. Śmierć naszego Rektora, profesora Jacka Namieśnika, okryła nas wszystkich głęboką żałobą. Z całą mocą stwierdzamy, że łączenie jej z krytyką Jego decyzji o wyrażeniu zgody na odbycie przez Prawo i Sprawiedliwość lokalnej konwencji w murach naszej Uczelni jest bolesnym dla nas i niczym nieuzasadnionym nadużyciem.

Oświadczamy, że dyskusje, które miały miejsce na Uczelni wokół tego wydarzenia, miały charakter spokojny, w żadnym momencie nie wykraczający poza standardy debat akademickich. Przypisywanie ich uczestnikom posługiwania się „językiem nienawiści” jest nieprawdą. Na Politechnice Gdańskiej było w ostatnich czasach bardzo wiele debat i sporów z udziałem Rektora, których temperatura była znacznie wyższa niż w przypadku kontrowersji związanych ze wspomnianą konwencją.

Rektor był państwowcem. Starał się, skutecznie, utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi politycznymi ugrupowaniami odgrywającymi istotną rolę na polskiej scenie politycznej. Starał się, aby istniejące wśród społeczności akademickiej polityczne podziały nie wpływały na pracę i działanie Politechniki Gdańskiej. Spokojnie i bez emocji odniósł się do kwestii poruszanych przez krytyków jego decyzji. Nie czuł się urażony krytyką, bowiem zawsze uznawał prawo innych do wyrażania odmiennego stanowiska. Odpowiedział im w wewnętrznym biuletynie PG.

Swoboda wyrażania poglądów, w tym opinii o decyzjach władz Uczelni, leży u podstaw wolności akademickich i pozostanie prawem każdego członka naszej wspólnoty. 

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii polityka