środowisko naturalne/ekologia energetyka

Coraz więcej warszawiaków chce wytwarzać własną energię ze źródeł odnawialnych

25.04.2019 | innogy
  • Warszawiacy intensywnie inwestują w mikroelektrownie fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną w sposób przyjazny środowisku
  • Coraz większe zainteresowanie bezemisyjnymi źródłami pozyskiwania energii elektrycznej jest efektem rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców stolicy, a także realizowanych przez Urząd Miasta st. Warszawy programów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii
  • W ostatnim naborze wniosków o dofinansowanie do mikroelektrowni fotowoltaicznych, innogy Polska podpisała umowy na instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 2100 kWp.

W Warszawie inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego cieszą się coraz większą popularnością. Z badań zrealizowanych przez ABR Sesta wynika, że aż 93% warszawiaków[1] uważa, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego z nas. Prezentowane w badaniu opinie przekładają się na decyzje inwestycyjne mieszkańców stolicy.

Zarówno wyniki badań jak i perspektywiczne działania warszawiaków potwierdzają, że fotowoltaika jest najbardziej popularną technologią bezemisyjnego pozyskiwania energii elektrycznej. Pozyskiwana ze słońca energia elektryczna w procesie produkcji nie emituje dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10. Wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio z promieni słonecznych nie generuje hałasu, a także nie zużywa zasobów wody pitnej. Tego typu mikroinstalacje zwiększają także niezależność energetyczną gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, realnie obniżając rachunki za energię elektryczną w długoterminowej perspektywie.

Do końca I kwartału 2019 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie do mikroelektrowni fotowoltaicznych z budżetu Urzędu Miasta Warszawy. Tegoroczny nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców stolicy. Ponad 450 warszawiaków zaufało doświadczeniu innogy Polska i zainwestowało w fotowoltaikę o łącznej mocy przekraczającej 2100 kWp. Stanowi to wzrost o ponad 100% w stosunku do naboru z roku 2018 r. Mikroelektrownie fotowoltaiczne o takiej mocy pozwalają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ok. 1556 ton w skali roku[2], co przekłada się realnie na poprawę jakości życia w mieście. Coraz popularniejsze decyzje warszawiaków o inwestowaniu w nieemisyjne źródła energii tylko potwierdzają wysoką świadomość społeczną i troskę o przyszłe pokolenia, które będą żyły w Warszawie.

- Jako największy sprzedawca energii elektrycznej w Warszawie, z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie systemami fotowoltaicznymi zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Cieszy nas to, że warszawiacy chcą dbać o czystsze powietrze w swoim mieście. Jednocześnie instalacja fotowoltaiczna to nie tylko wytwarzanie energii elektrycznej w sposób przyjazny środowisku, to również większa niezależność energetyczna i niższe rachunki za energię elektryczną przez wiele lat. Co ważne, korzystanie z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną nie wiąże się z wymianą instalacji elektrycznej w budynku, a samo urządzenie jest bezobsługowe i praktycznie nie generuje kosztów eksploatacyjnych. – mówi Michał Skorupa, szef działu fotowoltaiki w innogy Polska.

Z myślą o wsparciu osób zainteresowanych pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i dalszej popularyzacji tego trendu, firma innogy Polska oferuje pełne wsparcie dla swoich Klientów. Ubiegając się o dofinansowanie z UM mogą oni liczyć zarówno na profesjonalną pomoc merytoryczną ekspertów innogy, a także wsparcie przy kwestiach formalnych. Klienci indywidualni mają również możliwość zakupu instalacji fotowoltaicznej w dogodnym systemie ratalnym.

Prawdopodobnie od września 2019 r. w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ponownie będzie można składać wnioski o udzielenie dofinansowania na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na temat oferty instalacji fotowoltaicznych innogy Polska znajduje się na stronie www.innogy/pl/energia-ze-slonca.pl.

Warszawa, jako miasto przyjazne inicjatywom na rzecz środowiska, oferuje mieszkańcom coraz więcej rozwiązań, dzięki którym poprawia się jakość i komfort życia w mieście. A warszawiacy inwestując w fotowoltaikę po raz kolejny potwierdzają, że troska o czyste powietrze w swoim mieście, zrównoważony rozwój i zdrowie najbliższych jest jednym z najwyższych priorytetów.

 

[1] Badanie „Postrzeganie produktu eko” zrealizowane przez ABR Sesta na zlecenie innogy Polska

[2] Wyliczenia na podstawie danych opracowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami we „Wskaźniku emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej, grudzień 2018 – 0,778t/MWh oraz szacunkowego uzysku energetycznego z 1 kWp mocy zainstalowanej w elektrowni fotowoltaicznej

kontakt dla mediów
MSLGROUP, Senior Account Manager, innogy
Irena Sękal

irena.sekal@mslgroup.com

informacje o firmie

***
Grupa innogy
jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia