budownictwo/nieruchomości energetyka

Pierwszy etap tworzenia pierwszej ogólnopolskiej sieci ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce zakończony

27.03.2019 | GreenWay Polska

Praktycy elektromobilności i przedstawiciele Komisji Europejskiej spotkali się wczoraj w Brukseli, aby oficjalnie podsumować projekt NCEFastEVNet i podzielić się wynikami oraz doświadczeniami zebranymi w trakcie jego trwania. Projekt NCEFastEVNet doprowadził do stworzenia pierwszej ogólnokrajowej sieci szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, która umożliwia kierowcom samochodów elektrycznych podróżowanie po kraju, co jeszcze trzy lata temu nie było możliwe.

W ramach projektu powstało 75 szybkich stacji ładowania w Polsce i 10 w Słowacji. Stacje GreenWay znajdują się w największych miastach i przy głównych trasach. Wszystkie dostępne są nie tylko dla klientów zarejestrowanych w sieci GreenWay, ale również dla osób zarejestrowanych w innych europejskich sieciach, co umożliwić elektryczne podróżowanie kierowcom z zagranicy. Trzy lokalizacje stacji ładowania w Słowacji – Bratysława, Trencin i Ruzomberok – zostały wyposażone w magazyn energii. To szczególnie innowacyjne rozwiązanie łączy baterie do magazynowania energii z system zarządzania energią i dwiema szybkimi stacjami ładowania. Pozwala ono na instalowanie szybkich stacji ładowania (o wysokim zapotrzebowaniu na moc) w lokalizacjach, gdzie występują problemy w dostępie do dużej mocy z sieci elektroenergetycznej.

Projekt realizowany przez GreenWay był współfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) Komisji Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. W 2018 r. projekt, jako pierwszy z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, otrzymał także pożyczkę z programu InnovFin Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W ramach projektu GreenWay, poza budową sieci stacji ładowania, analizował czynniki ekonomiczne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem infrastruktury ładowania, a także oczekiwania ponad dwóch tysięcy obecnych i potencjalnych kierowców pojazdów elektrycznych. Celem było określenie, w jaki sposób należy zapewnić wysokiej jakości usługi ładowania samochodów elektrycznych, a tym samym zwiększyć zainteresowanie i przyczynić się do upowszechniania elektromobilności. Podsumowanie tych wysiłków znajduje się pod linkiem.

Uzupełnieniem tych działań była zorganizowana w listopadzie 2017 roku konferencja poświęcona roli, jaką odgrywają samorządy we wdrażaniu elektromobilności oraz infrastruktury ładowania. Rezultaty zostały opisane w raporcie dostępnym pod tym linkiem.

Jako podsumowanie projektu zdefiniowane zostały wskazówki dla regulatorów, samorządów lokalnych oraz firm tworzących i zarządzających infrastrukturą ładowania, których wdrożenie może wspierać upowszechnianie elektromobilności i rozwój tego sektora rynku.

Regulatorzy i administracja publiczna powinna pamiętać, że:

 1. Wsparcie dla elektromobilności musi być zauważalne i realizowane w długim okresie, aby zainteresowane podmioty mogły z odpowiednim wyprzedzeniem planować swoje działania
  w tym obszarze.
 2. Wśród ogółu społeczeństwa istnieje znacząca luka informacyjna na temat pojazdów elektrycznych i tematów z tym związanych. Edukacja i dostarczanie ważnych i wiarygodnych informacji powinny być traktowane priorytetowo.
 3. Obniżenie opłat za podłączenie do sieci energetycznej i za usługi operatorów systemów dystrybucyjnych, szczególnie w przypadku szybkiej i ultraszybkiej stacji ładowania, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia opłacalności inwestycji związanych z budową i eksploatacją tej infrastruktury.
 4. Niedawno przyjęte nowe unijne normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych powinny być bezwzględnie egzekwowane i przestrzegane. Dzięki temu więcej pojazdów elektrycznych zostanie wprowadzonych na rynek i będą one dostępne w bardziej przystępnych cenach.
 5. Bezpośrednie zachęty finansowe i dotacje do kosztu zakupu samochodu elektrycznego są obecnie niezbędne, aby zwiększyć popyt na te pojazdy.

Samorządy lokalne powinny:

 1. Pełnić rolę wiodącą we wdrażaniu elektromobilności, dawać przykład innym podmiotom np. poprzez zakup pojazdów elektrycznych dla flot miejskich.
 2. Aktualizować i dostosowywać lokalne przepisy, tak by wspierać wdrażanie infrastruktury ładowania na terenach miejskich oraz w budynkach.
 3. Jednoznacznie delegować odpowiedzialność za rozwój elektromobilności w ramach administracji samorządowej (np. poprzez powołanie stanowiska lub wydziału zajmującego się tymi zagadnieniami). Ułatwi to koordynowanie działań, od edukacji po planowanie i rozbudowę infrastruktury. Powinno to służyć także jako punkt kontaktowy dla osób zainteresowanych dostępem i rozwojem publicznej infrastruktury ładowania.
 4. Wspierać mieszkańców, lokalne przedsiębiorstwa i turystów w korzystaniu z pojazdów elektrycznych poprzez wsparcie finansowe dla budowy infrastruktury ładowania, odpowiednie oznakowanie miejsc ładowanie, zapewnienie bezpłatnych parkingów, możliwości korzystania
  z buspasów, ustanowienie stref niskiej lub zerowej emisji, itp.

Firmy tworzące infrastrukturę ładowania i świadczące usługi ładowania powinny skupiać się na kilku ważnych elementach. Należą do nich:

 1. Łatwość dostępu, fizyczne otoczenie i udogodnienia w pobliżu miejsca ładowania. Należy dołożyć wszelkich starań, aby miejsca instalacji stacji ładowania zapewniały jak najwyższy komfort użytkownikom samochodów elektrycznych.
 2. Lokalizacje, zwłaszcza te najbardziej popularne, powinny być wyposażone w więcej niż jedną ładowarkę, aby zapobiec oczekiwaniu i kolejkom.
 3. Niezbędne są działania informacyjne w zakresie opłat i kosztów związanych z usługami ładowania, tak aby użytkownicy samochodów elektrycznych rozumieli ekonomiczne uwarunkowania świadczonej usługi. Szczególną uwagę należy przykładać do wyjaśnień różnic między ładowaniem w domu / miejscu pracy na ładowarkach wolnych i półszybkich,
  a ładowaniem z ładowarek szybkich.
 4. Wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dla świadczenia usług ładowania jest szczególnie istotne w krajach o wysokiej emisji CO2 przy produkcji energii, takich jak Polska.

 

Zawartość tego dokumentu jest wyłączną odpowiedzialnością GreenWay i niekoniecznie odzwierciedla opinię Unii Europejskiej.

 

kontakt dla mediów
PR Manager, GreenWay Polska
Edyta Szczęśniak

Edyta.Szczesniak@greenwaypolska.pl

informacje o firmie

O GreenWay Polska:

GreenWay to najintensywniej rozwijająca się sieć ładowarek do samochodów elektrycznych
w regionie. Firma jest niekwestionowanym liderem tego typu rozwiązań. Za cel stawia sobie upowszechnienie pojazdów elektrycznych, by Europa Środkowa i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy naftowej.

W sieci GreenWay znajduje się aktualnie 160 stacji ładowania, z czego w Polsce uruchomiono ok. 115 stacji.

Spółka jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności.
W miejscach o zwiększonym zapotrzebowaniu na usługi ładowania zostaną zainstalowane magazyny energii, które skrócą czas oczekiwania na ładowanie, a także zmniejszą obciążenie sieci energetycznej w godzinach szczytu. Spółka chce także rozwijać sieć wraz z zainteresowanymi partnerami. Oprócz usług ładowania, świadczy usługę zarządzania infrastrukturą ładowania na zlecenie innych podmiotów.

Aktualizowana na bieżąco mapa sieci GreenWay:

http://greenwaypolska.pl/nasze-stacje/

załączniki

więcej z kategorii budownictwo/nieruchomości