media/marketing/reklama ekonomia/biznes/finanse

2018 – rekordowy zysk spółek UNIQA Polska

  • Spółki UNIQA Polska zebrały 1,32 mld zł składki w 2018 r.
  • Wzrost przypisu widoczny był w segmentach: UNIQA dla Biznesu i UNIQA dla Mieszkalnictwa.
  • Obie spółki ubezpieczeniowe miały znacząco wyższy zysk i łącznie wyniósł on 62,9 mln zł.
  • Spółka majątkowa znacząco poprawiła także wynik techniczny.

 

Spółki ubezpieczeniowe UNIQA w Polsce wypracowały 62,9 mln zł zysku brutto w 2018 r.  i był to najwyższy wynik w ich historii. W towarzystwie życiowym wynik finansowy podwoił się w porównaniu z 2017 r. do 8,4 mln zł. Biznes ubezpieczeń majątkowych dał o 12 proc. wyższy zysk brutto, który wyniósł 54,5 mln zł. UNIQA wzrosła w segmencie klientów korporacyjnych (UNIQA dla Biznesu), jak również klientów z sektora mieszkalnictwa (UNIQA dla Mieszkalnictwa). Łącznie zebraliśmy 1,32 mld zł składki, wobec 1,86 mld zł w 2017 r. Spadek wynika z zamierzonego wycofania się ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową.

 

Przypis i zysk.jpg 

 

Najszybciej rosła sprzedaż w ubezpieczeniach skierowanych do sektora mieszkalnictwa. Przypis składki w segmencie UNIQA dla Mieszkalnictwa zwiększył się o 10 proc., do 250 mln zł.

- Z roku na rok wzmacniamy pozycję lidera rynku w sektorze mieszkalnictwa  – mówi Adam Łoziak, wiceprezes ds. sprzedaży UNIQA Polska.

Największą część rocznej sprzedaży – 545 mln zł - oraz 9-proc. wzrost odnotowaliśmy w ubezpieczeniach dla dużego biznesu, czyli w segmencie UNIQA dla Biznesu.

- O ponad 30 proc. zwiększyła się nasza skuteczność w przetargach. Mocną pozycję utrzymujemy także w gwarancjach – mówi wiceprezes ds. sprzedaży.  

Z ciekawostek - łączna suma ubezpieczenia mienia w UNIQA wyniosła 126 mld zł w 2018 r. Najwyższa suma ubezpieczenia mienia na pojedynczej polisie to z kolei 2,5 mld zł. Ubezpieczyliśmy także 126 800 pojazdów flotowych. 

- W segmencie UNIQA dla Biznesu testowaliśmy także nowe narzędzie do ofertowania, sprzedaży i obsługi ubezpieczeń grupowych na życie, które już wkrótce zostanie wdrożone – dodaje Adam Łoziak.

W segmencie klientów indywidualnych – UNIQA dla Ciebie sprzedaż spadła, co jest wynikiem zamierzonego wycofania się z oferowania produktów na życie ze składką jednorazową. Po wyłączeniu przypisu życiowych ubezpieczeń ze składką jednorazową sprzedaż wzrosła nieznacznie, bo o 0,3 proc. Warto podkreślić, że w 2018 r. UNIQA rozwijała sprzedaż za pośrednictwem kalkulatorów na stronie internetowej. W 2018 r. była ona o 50 proc. wyższa m.in. dzięki sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych przez Internet.

 

 Grafika1.jpg

 

Wyniki finansowe w rozbiciu na spółki UNIQA działające w Polsce

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Składka zebrana w biznesie majątkowym i komunikacyjnym wyniosła 1200,7 mln zł w 2018 r. i była o 7,1 proc. wyższa niż rok wcześniej (1120,7 mln zł). W ubezpieczeniach komunikacyjnych wzrost sprzedaży wyniósł 4,6 proc., na co przełożył się przede wszystkim skok wartości zebranej składki w ubezpieczeniach OC (o 6,8 proc.). Natomiast w ubezpieczeniach majątkowych sprzedaż rosła szybciej i skoczyła o 9,8 proc. Wpływ miały tu głównie wzrosty w:

  • ubezpieczeniach wypadkowych oraz assistance,
  • ubezpieczeniach technicznych,
  • produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa,
  • gwarancjach finansowych,
  • ubezpieczaniu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szkodowość brutto wyniosła 63 proc. i była niższa od zanotowanej w 2017 r. (63,2 proc.).

- Ta poprawa wynika z malejącej szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych, która byłaby jeszcze bardziej widoczna, gdyby nie kilka dużych i średnich szkód w ubezpieczeniach majątkowych – mówi Jakub Machnik, wiceprezes ds. finansów i ryzyka UNIQA Polska. – Cieszy nas, że kolejny rok wypracowujemy zysk techniczny. W 2018 r. wyniósł 38,8 mln zł, wobec 6,1 mln zł rok wcześniej. To efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży rentownych ubezpieczeń majątkowych oraz  poprawiającej się rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych – dodaje Machnik.

Zysk brutto - liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości - za 12 miesięcy ubiegłego roku wyniósł 54,5 mln zł i był lepszy od wyniku uzyskanego rok wcześniej o 11,8 proc. Z kolei wynik netto wyniósł 40,9 mln zł, wobec 40,5 mln zł (wzrost o 0,9 proc.).

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

W przypadku biznesu życiowego sprzedaż ubezpieczeń sięgnęła 117,5 mln zł i była niższa niż przed rokiem (744,9 mln zł).

 - Spadek składki przypisanej wynika w głównej mierze z zamierzonego wycofania się ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Sprzedaż w ubiegłym roku realizowana była przede wszystkim w oparciu o produkty ze składką regularną i na tym koncentrujemy się już od pewnego czasu – mówi Jakub Machnik.

Przypis ze sprzedaży indywidualnych produktów na życie zwiększył się o 15,2 proc., do 19,3 mln zł.

W przypadku grupowych ubezpieczeń pracowniczych sprzedaż spadła o 9,6 proc. i wyniosła 65,3 mln zł. Był to spadek planowany ze względu na koncentrację na poprawie rentowności portfela tych ubezpieczeń.

- Mimo niższego przypisu spółka życiowa podwoiła wynik w porównaniu z poprzednim rokiem. Jest to równocześnie najlepszy wynik w historii życiowego towarzystwa. Wpłynęło na to kilka czynników, m.in. poprawa szkodowości w ubezpieczeniach grupowych, lepsza ocena ryzyka oraz ścisła kontrola kosztów – mówi Jakub Machnik.

Zysk brutto spółki życiowej za 2018 r. liczony według standardów IFRS wyniósł 8,4 mln zł i był lepszy o 4 mln zł w odniesieniu do 2017 r. Wynik finansowy netto wyniósł z kolei 6,6 mln zł i był lepszy od ubiegłorocznego o 4,3 mln zł.

 

Wypłacalność

Obie spółki UNIQA w Polsce mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR na koniec 2018 r. W przypadku spółki majątkowej UNIQA wyniósł on 171,4 proc. (158,0 proc. na koniec września 2018 r.). Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 291,8 proc., wobec 276,1 proc. na koniec września 2018 r.

Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka - 150 proc. dla spółki majątkowej i 175 proc. dla biznesu życiowego.

Roczne sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej spółek UNIQA w Polsce zostaną opublikowane 22 kwietnia 2019 r. na stronie www.uniqa.pl.

 

Jakub Machnik o wynikach spółek UNIQA w Polsce:

kontakt dla mediów
Katarzyna Ostrowska
Rzeczniczka Prasowa, Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska
Katarzyna Ostrowska

katarzyna.ostrowska@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce koncentrują się na trzech segmentach. Są to UNIQA dla Ciebie, czyli oferta dla klientów indywidualnych, UNIQA dla Biznesu, czyli ubezpieczenia dla dużych firm oraz UNIQA dla Mieszkalnictwa, czyli polisy dla klientów z sektora mieszkalnictwa. Dla tych trzech segmentów ma kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Polisy UNIQA można kupić w około 200 placówkach wyłącznych, jak też w multiagencjach oraz u brokerów. UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl za rok: 2015, 2016, 2017 i 2018. Pod koniec 2017 r. ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Z kolei w 2018 r. ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko zostało wyróżnione tytułem Rodzinnej Marki Roku. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje 10,1 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2018 r. Grupa UNIQA zebrała 5,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

załączniki

więcej z kategorii media/marketing/reklama