praca media/marketing/reklama

Agnieszka Dyoniziak z KPMG do Selectivv

14.02.2019 | Selectivv

Selectivv to firma pozyskująca i profilująca dane o użytkownikach urządzeń przenośnych, które są  wykorzystywane w celach marketingowych i badawczych oraz analizująca dane o lokalizacji do opracowywania raportów czy wskaźników społeczno-gospodarczych. Do grona klientów Selectivv należą nie tylko podmioty komercyjne: domy mediowe, agencje reklamowe, prywatne firmy, ale również jednostki ze sfery publicznej. Obsługą takich właśnie klientów zajmie się Agnieszka Dyoniziak, która dołączyła do zespołu Selectivv Data Tank (działu badań i analiz) i objęła stanowisko Public Sector Managera. Przed dołączeniem do Selectivv była związana z KPMG Advisory, gdzie pracowała w zespole doradztwa gospodarczego dla sektora publicznego.

Firma Selectivv zatrudnia obecnie ponad 50 pracowników i posiada swoje przedstawicielstwa w pięciu krajach: w Polsce, Rumunii, na Węgrzech,  Ukrainie i Rosji. Jednak technologia i usługi Selectivv nie są ograniczone terytorialnie. Firma posiada największą w Europie bazę danych z urządzeń mobilnych, która obejmuje informacje o ponad 120 milionach użytkowników oraz autorskie narzędzia SaaS (Software as a Service). Mając do dyspozycji powyższy know-how, firma świadczy usługi marketingowe oraz doradcze dla wielu branż, m. in. takich jak: handel, energetyka, transport czy turystyka.

W związku z coraz większą liczbą projektów opracowywanych na zlecenie administracji publicznej firma zdecydowała się na utworzenie dedykowanego działu. Zespołem odpowiedzialnym za obsługę klientów z tego sektora pokieruje Agnieszka Dyoniziak, pełniąc obowiązki Public Sector Managera. Selectivv w ostatnim czasie realizował m.in. takie  projekty jak: badanie ruchu turystycznego w kilku polskich województwach, współpracował z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie analiz energetycznych oraz przeprowadził autorskie badanie wraz przedstawicielem Zespołu Doradców Gospodarczych TOR dotyczące natężenia ruchu komunikacyjnego w stolicy.

Kim jest nowy Public Sector Manager w Selectivv?

Agnieszka Dyoniziak

Agnieszka Dyoniziak posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe związane ze współpracą z administracją publiczną. Wcześniej, przez 11 lat pracowała w KPMG Advisory w zespole doradztwa gospodarczego dla sektora publicznego, gdzie realizowała m.in. analizy rynkowe na zlecenie administracji publicznej. Wspierała również klientów w procesie zamówień publicznych. Od lutego tego roku Agnieszka dołączyła do Selectivv, gdzie będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów z rynku publicznego, monitorowanie rynku w zakresie ogłaszanych procedur przetargowych i koordynowanie kalendarza terminów postępowań przetargowych. Do jej obowiązków będzie również należeć analiza treści specyfikacji przetargowych oraz pozyskiwanie dokumentów  niezbędnych  do przygotowania  ofert. Agnieszka będzie również współpracować z innymi działami Selectivv, które będą zaangażowane w postępowania przetargowe oraz na bieżąco analizować rynek zamówień publicznych.

kontakt dla mediów
Magdalena Czyżewska
Selectivv
Magdalena Czyżewska

magdalena.czyzewska@mslgroup.com

informacje o firmie

O Selectivv

Od założenia w 2015 roku Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych z kanału mobile. Firma posiada obecnie największy w Europie zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 120 mln użytkowników, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe oraz projekty badawcze.

W swoim portfolio firma posiada autorskie rozwiązania  i narzędzia typu SaaS (Software as Service) służące  profilowaniu danych pozyskiwanych z kanału mobile oraz analizie  danych o lokalizacji. Należą do nich:  Geotrapping®, Wifitrapping, Selectivv Viewer, Selectivv Meter, technologia służąca do kodowania ultradźwięków  DOV-e (Data Over Voice Encoding) oraz rozwiązania integrujące mobile z DOOH (Digital Out Of Home). Oferowane rozwiązania znajdują zastosowanie w takich branżach jak: handel, transport, telekomunikacja, turystyka, bankowość, consulting oraz analizy z obszaru big data.

Analiza danych gromadzonych w Selectivv DMP pozwoliła na wyróżnienie ponad 60 profili użytkowników m.in.: kobiet w ciąży, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych. Algorytmy Selectivv potrafią przewidzieć średnio 362 informacje o użytkownikach, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, styl życia oraz dane o lokalizacji. 

Zapraszamy na stronę: selectivv.com

załączniki

więcej z kategorii praca