ekonomia/biznes/finanse energetyka

TAURON: ograniczenie kosztów nie wpłynie na tempo transformacji Grupy

W 2019 roku TAURON będzie utrzymywał ścisłą dyscyplinę kosztową, a ewentualne ograniczenia inwestycyjne nie będą miały wpływu na kierunek i tempo transformacji Grupy.

- Planowane na IV kwartał tego roku uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie   pozytywnie wpłynie na wynik finansowy Grupy już w 2020 r. i oznacza zakończenie największego projektu inwestycyjnego Grupy z budżetem sięgającym ponad 6 mld zł - podkreśla Kamil Kamiński wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego TAURON Polska Energia.  

TAURON planuje kontynuację inwestycji w jednostkach wytwórczych w tym EC(Stalowa Wola oraz dalsze modernizacje bloków klasy 200 MW wynikające z konieczności dostosowania instalacji do konkluzji BAT.

Na przyszłe wyniki finansowe Grupy i efektywność jej działania pozytywny wpływ będą miały środki pochodzące z rynku mocy. - Grupa TAURON z sukcesem uczestniczyła w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy TAURON z przeprowadzonych w tym roku aukcji wyniosą ponad 4,8 mld zł do 2037 r. Co istotne, duża część tych środków trafi do TAURON już w najbliższych latach - zaznacza Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów TAURON Polska Energia.

Przy realizacji inwestycji TAURON ma zagwarantowane finansowanie na poziomie ponad 5,3 mld zł. - Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi: bankami, inwestorami międzynarodowymi i krajowymi. Ich postrzeganie tego, co teraz robimy jest pozytywne. Kontynuujemy wieloletnią współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W grudniu podpisaliśmy z tą instytucją umowę kredytu o wartości 1 mld zł. Ponadto zawarliśmy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dzięki którym pozyskaliśmy dodatkowe 750 mln zł finansowania hybrydowego – podkreśla Marek Wadowski.

W związku z trudną sytuacją rynkową i końcowym etapem realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych TAURON, przewiduje w 2019 roku ograniczenie wydatków o 1,4 mld złotych wobec potrzeb zgłoszonych przez zarządy spółek zależnych w Grupie TAURON. – Jest to kwota redukcji w stosunku do zapotrzebowania zgłoszonego przy corocznym planowaniu budżetu – precyzuje wiceprezes Wadowski.

Przy ograniczaniu wydatków TAURON wykorzysta dotychczasowe doświadczenia m.in. z realizacji programów poprawy efektywności, które do końca III kwartału 2018 r. przyniosły Grupie TAURON łącznie ponad 3,8 mld zł pozytywnego efektu finansowego.

TAURON wdraża zapisy ustawy z 28 grudnia 2018 roku dotyczącej cen energii. - Od początku roku trwają prace dedykowanego zespołu, którego zadaniem jest opracowanie metod i harmonogramu wdrożenia ustawy – mówi Kamil Kamiński. - Prowadzone są analizy wpływu ustawy na działalność TAURONA, z zastrzeżeniem, że ich ukończenie uzależnione jest od terminu publikacji aktów wykonawczych. W tej chwili zakładamy, że kształt regulacji będzie neutralny dla kondycji Grupy TAURON – dodaje wiceprezes Kamiński.

W przyszłości TAURON będzie kontynuował transformację w kierunku zwiększenia udziału OZE w miksie wytwórczym, poszerzenia zakresu usług oferowanych klientom, m.in. o nowoczesne rozwiązania smart home, a także rozwój elektromobilności.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

 

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse