styl życia prawo ekonomia/biznes/finanse

Statystycznie co najmniej 16 osób dziennie składa w Polsce wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

15.01.2019 | redakcja infoWire.pl

Według szacunków przeszło 6 tys. osób w Polsce ogłosiło w 2018 r. upadłość konsumencką. To i tak o wiele mniej niż np. w Niemczech, gdzie co roku decyduje się na to ok. 100 tys. ludzi. Obecnie w naszym kraju są prowadzone prace nad nowelizacją przepisów dotyczących ustawy konsumenckiej, więc być może wkrótce ich funkcjonowanie zostanie usprawnione.

Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Piotr Nowakowski, radca prawny z kancelarii Błażejowska Nowakowski Radcowie Prawni: „Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe pozwalające na oddłużenie osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna. Postępowanie to dotyczy dwóch aspektów. Z jednej strony ma cel oddłużeniowy, z drugiej strony ma doprowadzić do maksymalnego zaspokojenia wierzycieli poprzez spieniężenie majątku i spłatę zobowiązań danej osoby”.

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest utrata prawa do dysponowania własnym majątkiem. Zostaje on wydany wyznaczonemu syndykowi masy upadłości, który sporządza jego spis, a także spis wierzytelności. Następnie syndyk ma za zadanie upłynnić ten majątek i spłacić wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Jak sama nazwa wskazuje – konsument, czyli osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ani niebędąca przynajmniej od roku wspólnikiem spółki osobowej. Oczywiście sąd nie musi złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości uwzględnić. Odnosi się to np. do sytuacji, kiedy ktoś z własnej winy doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej stan celowo czy też przez rażące niedbalstwo. Wniosek może zostać odrzucony również, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat toczyło się już postępowanie upadłościowe w stosunku do danego konsumenta i zostało umorzone (chyba że stało się to na jego prośbę).

„Upadłość konsumencka ma duże znaczenie, ponieważ pozwala na przywrócenie osób do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i w obrocie gospodarczym. Wiele osób, które popadły w długi, uciekało w szarą strefę, co de facto prowadziło do tego, że ludzie ci nie płacili podatków, nie regulowali swoich zobowiązań w stosunku do ZUS-u i ostatecznie stanowili pewien ciężar dla społeczeństwa. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na to, żeby dana osoba z czystą kartą spróbowała na nowo normalnie funkcjonować, podjąć pracę i z tej pracy utrzymywać siebie i swoją rodzinę” – zauważa ekspert.

załączniki