środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Eko dotacje w gminie Brenna

03.12.2018 | Gmina Brenna

   Zanieczyszczone powietrze w wielu miastach, ale także mniejszych gminach jest faktem. Najczęściej, to spalany w domach węgiel odpowiedzialny jest za taki stan rzeczy. Mamy jednak nadzieję, że niedługo to się zmieni. Przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa  wprowadziła zakaz spalania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 procent w budynkach mieszkalnych. Wprowadzono również zapisy dotyczące obowiązku wymiany urządzeń grzewczych w okresie najbliższych 10 lat. Jednakże najistotniejsze znaczenia ma to, że zmienia się świadomość mieszkańców, którzy coraz większą uwagę zwracają na jakość otaczającego ich środowiska, wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowia, a także na komfort życia 

    Z tych to właśnie powodów władze wielu miejscowości, w tym również Gminy Brenna zdecydowały się na opracowanie specjalnych programów adresowanych do mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. W ramach realizacji takiego programu w 2018 roku na terenie gminy dofinansowano 32 wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów. Mieszkańcy decydując się na wymianę mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 procent poniesionych kosztów zakupu i montażu pieca, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Z budżetu gminy na ten cel wyasygnowano kwotę: 130 tyś. zł. Udzielone dotacje pomagają mieszkańcom w dostosowaniu się do wprowadzanych w tym zakresie przepisów prawa. 

   Zastanawiając się nad wymianą kotła lub pieca powinniśmy wziąć pod uwagę, także aspekty związane z poprawą komfortu życia. Używanie pieca węglowego jest niezwykle uciążliwe, gdyż w okresie grzewczym wymaga codziennego zaangażowania osoby zajmującej się jego utrzymaniem. Zaopatrzenia w węgiel, opróżniania paleniska. Utrzymanie czystości porządku w najbliższej okolicy jest znacznie utrudnione. Nieumiejętne operowanie piecem może skutkować ulatnianiem się czadu, który jest śmiertelnie trujący. Stężenie szkodliwych substancji wpływa również niekorzystnie na stan zdrowia. Wymiana kotła nie tylko ograniczy do minimum ilość wizyt w kotłowni, ale wpłynie również na poprawę efektywności spalania, zmniejszy  lub wyeliminuje ilość popiołu, a także poprawi stan spalin wydobywających się z komina. Dlatego też dbając o stan środowiska i komfort mieszkańców Gmina Brenna w kolejnych latach kontynuowała będzie realizację programu gospodarki niskoemisyjnej udzielając kolejnych dotacji na wymiany źródeł ciepła.

kontakt dla mediów
Skarbnik Gminy Brenna, Gmina Brenna
Joanna Macura

skarbnik@brenna.org.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia