ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

PG laureatem programu „Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

09.11.2018 | Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie w wysokości 700 000 zł w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, skierowanym do uczelni, które aspirują do statusu uczelni badawczej.

 

O środki w ramach przedsięwzięcia mogły ubiegać się uczelnie akademickie, które spełniają warunki udziału w pierwszej edycji programu „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), o którym mowa w „Konstytucji dla nauki”.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu zostaną przeprowadzone analizy ukierunkowane na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni obejmującego w szczególności podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni, wzmocnienie międzynarodowej współpracy badawczej, podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów oraz podniesieniu jakości zarządzania uczelnią.

Finansowanie w ramach programu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” uzyskało 19 uczelni, w tym 6 uczelni technicznych.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse