ekonomia/biznes/finanse

Grupa Ergis po III kwartale 2018 roku: pogorszenie wyników, niesprzyjające warunki działalności w trzecim kwartale 2018

07.11.2018 | Ergis S.A.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki wstępne za III kwartał 2018 roku. Są one, w ocenie zarządu, niezadowalające. Oprócz wzrostu kosztów wynagrodzeń wpływ na wyniki miały czynniki o charakterze nietrwałym, takie jak opóźnienie uzyskania pełnej sprawności nowej linii w fabryce w Berlinie i odbiegające od normalnej sezonowości zachowanie cen surowców.

WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

III kwartał 2018

III kwartał 2017

dynamika

Przychody ze sprzedaży

195 697

201 237

-2,75%

Zysk operacyjny

5 444

9 341

-41,72%

EBITDA

11 612

15 061

-22,90%

Zysk brutto

4 518

8 252

-45,25%

Zysk netto

3 948

4 825

-18,18%

Zadłużenie odsetkowe

168 564

162 259

3,89%

Niekorzystna sytuacja w największym stopniu dotknęła biznes folii twardych i laminatów opakowaniowych, w którym nadal opóźnia się uzyskanie oczekiwanej sprawności nowej linii do produkcji folii PET. Grupa nie zanotowała więc oczekiwanego spadku kosztów produkcji tych wyrobów. Jednocześnie miały miejsce awarie starszych linii produkcyjnych. Zjawiska te spowodowały spadek sprzedaży i marży w III kwartale.

Niższy niż oczekiwano był także wynik finansowy biznesu opakowań przemysłowych, którego dobre rezultaty kompensowały w ostatnich okresach gorsze wyniki pozostałych biznesów. Jedynym biznesem, który osiągnął nieco lepszy rezultat niż zakładano, był biznes folii miękkich z PVC, jednak uzyskana tam nadwyżka nie mogła skompensować problemów pozostałych istotnych biznesów.

Przejściowy charakter trudności, które negatywnie wpłynęły na wynik III kwartału, rodzi przekonanie, że nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym Grupa ma wszelkie szanse powrotu w krótkim czasie do akceptowalnej rentowności - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis.

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2017 roku przychody Grupy przekroczyły 750 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

kontakt dla mediów
Małgorzata Kot
Dyrektor Personelu i Komunikacji, Ergis S.A.
Małgorzata Kot

m.kot@ergis.eu

tel: +48 22 828 04 10

informacje o firmie

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse