ekonomia/biznes/finanse

Gedeon Richter z prestiżową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w dwóch kategoriach

18.10.2018 | Gedeon Richter

Firma Gedeon Richter została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Medycyna i farmacja przyszłości” za realizację projektu związanego z rozbudową laboratorium badawczo-rozwojowego poprzez utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząstek. Jednak to nie jedyne wyróżnienie firmy tą prestiżową nagrodą. Również Dyrektor Rozwoju Produktów Gedeon Richter Polska – dr n. farm. Renata Pawlak-Morka, w ramach tego samego projektu otrzymała nagrodę w kategorii „Inspirująca kobieta w organizacji” za innowacyjne podejście do pracy, które przełożyło się na zainicjowanie i koordynację całego procesu.

Nanotechnologia jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną wiedzy, dzięki której możliwy jest rozwój nowych kierunków badań w medycynie. Na świecie prowadzonych jest szereg projektów mających na celu uzyskanie nanocząstek w formie nanosfer, nanokapsułek czy liposomów, które mają na celu poprawę właściwości farmakodynamicznych oraz farmakokinetycznych leków. Celem nagrodzonego projektu jest rozwój istniejącego centrum badawczo-rozwojowego firmy Gedeon Richter Polska poprzez utworzenie pierwszej w Polsce jednostki specjalizującej się w opracowaniu innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząstek na skalę przemysłową. Nowa forma otrzymywania tych substancji ma zostać wykorzystana w procesie wytwarzania produktów leczniczych z klasy BCS IV, charakteryzujących się słabą rozpuszczalnością oraz słabą wchłanialnością.

Projekt zakłada również opracowanie metod analitycznych potwierdzających jakość otrzymanego produktu zgodnie z wytycznymi i najwyższymi standardami obowiązującymi w EU. Dzięki temu leki oparte o substancje czynne w formie nanocząstek będą charakteryzowały się większą dostępnością biologiczną oraz mniejszą liczbą działań niepożądanych, co przełoży się na zwiększenie ich bezpieczeństwa.

- Od początku celem firmy Gedeon Richter Polska jest dostarczanie społeczeństwu produktów leczniczych najwyższej jakości, o wysokiej skuteczności terapeutycznej, a jednocześnie dostępnych cenowo dlatego stale inwestujemy w innowacyjne prace badawcze. Chcemy się stale rozwijać w związku z tym prawie 15% wszystkich zatrudnionych pracowników realizuje się w działach badawczych, a w roku 2017 przeznaczyliśmy blisko 20 mln złotych na prowadzone przez nich prace. Cieszymy się, że dostrzeżono i doceniono nasze inicjatywy. Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest oznaką, że idziemy w dobrym kierunku - mówi Tomasz Németh, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.


Renata Pawlak-Morka „Inspirującą kobietą w organizacji”

Gedeon Richter inwestuje nie tylko w innowacyjne prace badawcze, ale również i w najlepszych managerów. W 2016 roku do Gedeon Richter Polska dołączyła dr n. farm. Renata Pawlak-Morka i objęła stanowisko Dyrektora Rozwoju Produktów. Ma ona szerokie ponad 15-letnie doświadczenie naukowe i badawcze, które zdobywała w polskich i zagranicznych jednostkach naukowych, takich jak Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk i Laboratorium Chemii Bioorganicznej i Bionieorganicznej na Sorbonie w Paryżu. Renata Pawlak-Morka zapoczątkowała wiele zmian w Gedeon Richter Polska w zakresie prowadzonych prac badawczych koncentrując się na innowacyjnym podejściu oraz trudnych nowych technologiach, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Jednym z przedsięwzięć, które zainicjowała i koordynuje jest rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Gedeon Richter Polska specjalizującego się w nanotechnologii za które otrzymała Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Inspirująca kobieta w organizacji”.

- Jestem niezmiernie zaszczycona z otrzymania Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Nasz projekt, to nie tylko szansa na rozwój Gedeon Richter Polska, ale także możliwość postępu w polskiej branży farmaceutycznej. To również wielka mobilizacja dla mnie, by dalej się rozwijać i stawiać sobie nowe cele. Warto przy tym zauważyć, że Gedeon Richter Polska od lat konsekwentnie dąży do zapewnienia pacjentom i lekarzom dostępu do szerokiej gamy produktów oraz wysoce zaawanasowanych terapii. To właśnie w Polsce jest zlokalizowane jedno z trzech największych centrów badawczo-rozwojowych naszej grupy – mówi dr n. farm. Renata Pawlak-Morka, Dyrektor Rozwoju Produktów w Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

kontakt dla mediów
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej , Gedeon Richter
Aneta Grzegorzewska

a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl

informacje o firmie

Firma Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro, a jej wartość giełdowa wyceniana była na 4,1 mld euro. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje niemal wszystkie najważniejsze obszary terapeutyczne, m.in.: ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Jest również firmą aktywnie angażującą się w rozwój produktów biopodobnych.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse