styl życia środowisko naturalne/ekologia sprawy społeczne

Mieszkańcu, nie truj! Pal dozwolonymi paliwami, wymień stary piec i uzyskaj dofinansowanie

09.10.2018 | Gmina Brenna

Smog jest dziś najczęstszą nienaturalną przyczyną śmierci w Polsce. Co roku – wedle danych Komisji Europejskiej - niepostrzeżenie odbiera życie 40 tysiącom Polaków. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy krótki poradnik, jak ograniczyć to śmiercionośne zagrożenie.

Czym w piecu palić nie wolno?

Nie wolno palić węglem brunatnym oraz paliwami z jego wykorzystaniem. Niedozwolone jest używanie paliw, w których udział masy węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm wynosi ponad 15 proc. Zakazane jest także grzanie mułem, flotokoncentratem czy wilgotnym drewnem. Nie mówiąc już o paleniu odpadami. Reguluje to tzw. „uchwała antysmogowa” Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 roku.

Pozostaje zatem wybór między suchym drewnem, węglem kamiennym, koksem, ekogroszkiem lub pelletem. Warto także zastanowić się nad zmianą systemu ogrzewania na olej lub na gaz. 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Podejmując decyzję o wymianie pieca na bardziej ekologiczny, warto ubiegać się o dotację, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Brenna. 

Zasady udzielenia wsparcia finansowego zostały określone w Uchwale Nr XVII/189/17 Rady Gminy Brenna z dnia 23 lutego 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.  

Mieszkaniec, który zdecyduje się na wymianę pieca, może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie większe niż 4 tys zł. Dotacja jest przyznawana na zakup i montaż pieców na gaz, na olej i na paliwo stałe, które spełniają wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. W roku 2018 Gmina Brenna podpisała 32 umowy na dofinansowanie wymiany pieców.

Kiedy czeka Cię wymiana pieca?

Od 1 lipca 2018 roku zakazano sprzedaży kotłów niespełniających normy PN-EN 303-5:2012. Tak wynika z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.  

O tym, kiedy należy wymienić stary piec decyduje „uchwała antysmogowa”. W przypadku instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, w pierwszej kolejności należy wymienić piece eksploatowane powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej -  do końca 2021 roku. Piece eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji należy wymienić do końca 2023 roku, a młodsze przed końcem 2025 roku. Piece, które spełniają wymagania w zakresie zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4, trzeba wymienić do końca 2027 roku. 

A co z kominkami?

Uchwała wprowadza także ograniczenia dla kominków rozprowadzających ciepło w budynku mieszkalnym. Te, które nie osiągają sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80 proc lub nie są wyposażone w ekofiltr, należy wymienić do końca 2022 roku. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi urzędnikami.

kontakt dla mediów
Skarbnik Gminy Brenna, Gmina Brenna
Joanna Macura

skarbnik@brenna.org.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii styl życia