ekonomia/biznes/finanse

Wyniki Grupy Ergis po I półroczu 2018 roku - wzrost sprzedaży, rentowność pod presją

13.09.2018 | Ergis S.A.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała raport za I półrocze 2018 roku.

Przychody Grupy ERGIS wzrosły po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku o 7,5 proc., do 398,5 mln zł.  EBITDA spadł o 15,3 proc, do 28,5  mln zł, zysk operacyjny spadł o 26 proc., do 16,6 mln zł, natomiast zysk netto był niższy o blisko 29 proc. rok do roku i wyniósł 11,3 mln zł.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Poniższa tabela przedstawia wyniki półroczne oraz za II kwartał 2018 r.

  W tys. PLN

I półrocze 2018

I półrocze 2017

Dynamika

II kw. 2018

II kw. 2017

Dynamika

 
 

Przychody ze sprzedaży

398 514

370 738

7,50%

207 299

187 337

10,70%

 

Zysk operacyjny

16 633

22 457

-25,90%

8 966

11 286

-20,60%

 

Zysk brutto

13 799

20 815

-33,70%

7 695

10 277

-25,10%

 

EBITDA

28 462

33 622

-15,30%

14 944

16 588

-9,90%

 

Zysk netto

11 291

15 840

-28,70%

6 124

7 409

-17,30%

 

Zadłużenie odsetkowe

128 526

152 202

-15,60%

128 526

152 202

-15,60%

 

W I półroczu Grupie sprzyjał silny popyt na rynku krajowym i dobra sprzedaż folii stretch oraz taśm PET. Wzrosła także sprzedaż opakowań drukowanych. Jednak z drugiej strony odczuwalny był wzrost kosztów pracy. Wyniki Grupy obciążały też niekorzystne ceny surowców – wiele z nich wzrosło (PET) lub utrzymywało się na wysokim poziomie (PVC). Negatywnie na wyniki wpłynęła też niższa rentowność na sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywości.

Cieszy nas dynamika wzrostu przychodów, wskazująca na umacniającą się pozycję firmy na rynku. Z kolei za spadek zysków rok do roku odpowiada wzrost kosztów pracy i utrzymująca się niekorzystna sytuacja na rynku surowcowym, w szczególności wzrost ceny PET oraz utrzymywanie się wysokiej ceny PVC. Przedstawione wyniki dają nadzieję na powrót do rentowności obserwowanej w ubiegłych latach, o ile ustabilizuje się sytuacja na rynku pracy w Polsce. To przyniosłoby interesariuszom pełnię korzyści z wypracowanego wzrostu sprzedaży  - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis. 

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2017 roku przychody Grupy przekroczyły 750 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

kontakt dla mediów
Małgorzata Kot
Dyrektor Personelu i Komunikacji, Ergis S.A.
Małgorzata Kot

m.kot@ergis.eu

tel: +48 22 828 04 10

informacje o firmie

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse