ekonomia/biznes/finanse

UNIQA Polska: znacząca poprawa wyniku technicznego

  • Prawie 32 mln zł (wzrost o 23 proc.) wyniósł zysk brutto spółek UNIQA Polska na koniec czerwca 2018 roku
  • 3-krotnie poprawił się wynik techniczny towarzystw
  • Obie spółki zebrały przez trzy miesiące 708,98 mln zł składki (spadek o 32 proc.).

 

Zarówno spółka majątkowa, jak i życiowa poprawiły zysk liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości. Towarzystwo majątkowe UNIQA wypracowało zysk brutto w wysokości 29,5 mln zł na koniec czerwca 2018 roku. Oznacza to wzrost o 21 proc. w porównaniu z wynikiem rok wcześniej. Przypis składki w spółce majątkowej zwiększył się o 11 proc., do 648,8 mln zł. Z kolei w UNIQA Życie wynik finansowy brutto był 1,5-krotnie lepszy (wzrósł z 1,6 mln zł do 2,4 mln zł), mimo znaczącego spadku przypisu składki (do 60,2 mln zł). Zmniejszenie sprzedaży w spółce życiowej jest efektem planowego zaprzestania sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową. Wart podkreślenia jest fakt, że oba towarzystwa poprawiły wynik techniczny, w tym w biznesie majątkowym poprawa jest 4-krotna.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Pierwsza połowa 2018 roku stała pod znakiem wzrostu sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Przypis składki wyniósł 648,8 mln zł i był o 11,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost dotyczył wszystkich istotnych linii biznesowych. Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych zwiększyła się o 12,3 proc., a głównym czynnikiem wpływającym na ten wynik było ubezpieczenie OC komunikacyjne. W liniach majątkowych i osobowych składka skoczyła o 10,2 proc. Wpływ miały na to głównie wzrosty w:

  • ubezpieczeniach mieszkaniowych,
  • ubezpieczeniach wypadkowych oraz assistance,
  • ubezpieczeniach technicznych,
  • produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa,
  • gwarancjach finansowych,
  • w sprzedaży produktu Twój Biznes Plus adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

- Najwyższą dynamikę wzrostu zanotowaliśmy w ubezpieczeniach technicznych – 154 proc. Jest to efektem podpisania kilku dużych umów w segmencie korporacyjnym. Spore wzrosty notujemy także w gwarancjach finansowych. A dzięki wprowadzeniu nowego pakietu ubezpieczeń dla wspólnot mieszkaniowych pozyskaliśmy w tym roku już kilka tysięcy nowych wspólnot mieszkaniowych – mówi Adam Łoziak, wiceprezes UNIQA ds. sprzedaży.

Szkodowość brutto za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosła 62,4 proc. i była niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku 2017 (63,6 proc.). Głównym czynnikiem wpływającym na tę zmianę są poprawiające się wyniki szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych.

- Dynamiczny wzrost sprzedaży w rentownych ubezpieczeniach majątkowych przy poprawiającej się rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych pozwolił na uzyskanie w pierwszym półroczu 2018 roku zysku technicznego w kwocie 20,6 mln zł. Czyli czterokrotnie wyższego do uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (5,1 mln zł) – mówi Anna Demczenko, wiceprezes UNIQA ds. finansowych.

Zysk finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 29,5 mln zł i był lepszy od wyniku uzyskanego rok wcześniej (24,5 mln zł).  Zysk netto to z kolei 23,6 mln zł, wobec 19,5 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

W ciągu 6 miesięcy 2018 roku wypłaciliśmy klientom prawie 350 mln zł w formie odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Życiowa spółka realizowała strategię sprzedaży rentownych produktów ze składką regularną. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku wyniosła 60,2 mln zł, wobec 452,1 mln zł rok wcześniej.

- Obserwowany w pierwszym półroczu 2018 roku spadek składki przypisanej wynika w głównej mierze z planowanego wycofania ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Składka zebrana w pierwszym półroczu 2018 roku w całości pochodzi z produktów ze składką regularną. Największy wzrost sprzedaży odnotowują indywidualne produkty na życie – mówi Anna Demczenko.

Wynik finansowy brutto towarzystwa, liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości, wyniósł 2,4 mln zł wobec 1,6 mln zł, a wynik po opodatkowaniu 1,9 mln zł wobec 1,2 mln w pierwszym półroczu 2017 roku.

- Poprawa wyniku finansowego jest efektem poprawy szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych, ścisłej kontroli poziomu ponoszonych kosztów oraz optymalizacji procesów biznesowych – dodaje wiceprezes UNIQA.

Wypłacalność II

Obie spółki UNIQA w Polsce utrzymują wysoki współczynnik wypłacalności SCR po drugim kwartale 2018 roku. W przypadku spółki majątkowej UNIQA Polska współczynnik wynosił 153,7 proc. na koniec czerwca 2018 roku. Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 275,8 proc. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka, czyli 150 proc. dla spółki majątkowej i 175 proc. dla życiowej.

kontakt dla mediów
Katarzyna Ostrowska
Rzeczniczka Prasowa, Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska
Katarzyna Ostrowska

katarzyna.ostrowska@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się z 200 placówek, jak też w multiagencjach, oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2016, 2017 i 2018 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl. Pod koniec 2017 roku ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej.  Około 20 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje prawie 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii, posiadającą ok. 21-proc. udział w rynku. W 2017 roku Grupa UNIQA zebrała 5,3 mld euro składki. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

 

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse