ekonomia/biznes/finanse

Selectivv startuje z inicjatywą „Bezpieczny Polak” - Bądź bezpieczny za granicą

21.06.2018 | Selectivv

Inicjatywa „Bezpieczny Polak”, której pomysłodawcą jest firma Selectivv, ma na celu kooperację polskich firm technologicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Beneficjentami tego projektu będą wszyscy Polacy przebywający za granicą, którzy znajdą się w obliczu niebezpiecznej sytuacji, takiej jak: atak terrorystyczny, katastrofa, wypadek komunikacyjny czy klęska żywiołowa.

„Bezpieczny Polak” to technologia szybkiego reagowania autorstwa firmy Selectivv umożliwiająca dotarcie z komunikatem alarmowym do użytkowników smartfonów w czasie sytuacji niebezpiecznej. W projekt zaangażowana jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w roli partnera merytorycznego oraz SentiOne,  firma specjalizująca się w monitoringu Internetu, w roli partnera technologicznego.

„Bezpieczny Polak” - to inicjatywa społeczno-technologiczna, która powstała w obliczu rosnącego zagrożenia terroryzmem, niepokojów społecznych związanych z kryzysem migracyjnym czy klęsk żywiołowych, w których niezwykle istotne jest natychmiastowe dotarcie do osób będących w strefie zagrożenia i powiadomienie ich o zaistniałym niebezpieczeństwie. Z badań przeprowadzonych przez firmę Selectivv w czerwcu tego roku* wynika, że ponad 40% Polaków na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniło swój stosunek do bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych. Badanie ujawnia również, że ponad 60% ankietowanych za najważniejsze zagrożenia podczas pobytu za granicą wskazuje terroryzm oraz konflikty zbrojne. Jednocześnie na pytanie czy podczas wyjazdów zagranicznych korzysta Pan/Pani ze specjalnych systemów lub aplikacji informujących o zagrożeniu 85% udzieliło odpowiedzi negatywnej.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, firma Selectivv zdecydowała się powołać do życia projekt „Bezpieczny Polak” i pokazać, że jej technologia nie musi służyć wyłącznie celom komercyjnym, ale może również przyczynić się celów społecznym, choćby do poprawy bezpieczeństwa Polaków za granicą. W przypadku wystąpienia zagrożenia np. ataku terrorystycznego, w ramach platformy Selectivv zostaje uruchomiony specjalny tryb, który u osób w danej lokalizacji, w danym kraju w miejscu reklam na mobilnych stronach internetowych czy reklam w aplikacjach na smartfonie wyświetla komunikat alarmowy. Po kliknięciu w komunikat użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z najważniejszymi informacjami na temat zdarzenia oraz ma możliwość wykonania bezpośredniego połączenia telefonicznego do odpowiednich służb lub znalezienia drogi do najbliższej jednostki dyplomatycznej.

W celu jak najszybszego określenia sytuacji niebezpiecznej i przyspieszenia czasu reagowania na zagrożenie Selectivv zaprosił do współpracy przy projekcie firmę SentiOne, specjalizująca się w monitoringu Internetu oraz kanałów social media. W ramach inicjatywy „Bezpieczny Polak” SentiOne udostępniło narzędzie SentiOne Listen, pomagające monitorować występujące w sieci słowa kluczowe m.in. takie jak: atak terrorystyczny, strzelanina, wypadek komunikacyjny, katastrofa, epidemia. Wykorzystanie systemu pozwala Selectivv na natychmiastowe reagowanie w momencie otrzymania alertu ostrzegawczego, którego weryfikacja umożliwi uruchomienie trybu alarmowego.

Partnerem merytorycznym projektu „Bezpieczny Polak” jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, niezależny think tank specjalizujący się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Ze względu na swoje kompetencje i międzynarodowy zasięg, Fundacja zajmie się promocją inicjatywy zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju oraz zaangażuje w projekt swoich niezależnych ekspertów z takich dziedzin jak: bezpieczeństwo narodowe, obronność czy cyberbezpieczeństwo.

„Bezpieczny Polak” – to inicjatywa społeczna, która dzięki współpracy firm komercyjnych, mediów i instytucji publicznych pozwoli na dotarcie z informacją o zagrożeniu i wskazówkami postępowania do jak najszerszej grupy odbiorców. Zminimalizuje tym samym poziom zdezorientowania, chaosu oraz paniki, jaki powstaje w czasie sytuacji niebezpiecznej. Selectivv zaprasza do udziału w projekcie wszystkie firmy, instytucje publiczne i pozostałe podmioty, które chcą działać wspólnie i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa Polaków za granicą.

„Bezpieczny Polak” jako wersja testowa został po raz pierwszy uruchomiony lipcu 2016 roku  podczas zamachu terrorystycznego w Nicei. W ramach platformy Selectivv uruchomiony został specjalny tryb alarmowy, ostrzegający o niebezpieczeństwie. W ciągu 2 godzin od uruchomienia trybu alarmowego komunikat dotarł do 26 Polaków w strefie zagrożenia.

W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym i wzmożonym ruchem turystycznym  Selectivv wraz z zaangażowanymi partnerami: Fundacją Kazimierza Pułaskiego i firmą SentiOne postanowił zainaugurować w dniu dzisiejszym projekt „Bezpieczny Polak”, aby dotrzeć z informacją o potencjalnym niebezpieczeństwie do jak najszerszej grupy obywateli Polski i zmniejszyć ich niepokój oraz panikę w czasie sytuacji niebezpiecznej.

Więcej informacji o  inicjatywie „Bezpieczny Polak” - http://bezpieczny-polak.pl/

* Badanie na temat świadomości Polaków w zakresie niebezpieczeństw podczas wyjazdów zagranicznych przeprowadzono na próbie N=7065 osób metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) realizowaną na smartfonach.

 

O  Fundacji Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się na obszarach tematycznych zbieżnych z jej misją i celami prowadząc kilka programów badawczych i projektów takich jak Warsaw Security Forum, które jest kluczową konferencja o bezpieczeństwie w regionie Europy Środkowej

https://pulaski.pl/


O SentiOne

Od 2011 roku SentiOne zajmuje się analizą big data, rozwojem sztucznej inteligencji i przetwarzaniem języka naturalnego, udoskonalając narzędzie do monitoringu sieci i natychmiastowego odpowiadania internautom - SentiOne Listen&React. 

Główne zastosowania SentiOne to monitoring wizerunku marki, prowadzenie komunikacji z klientem online, wsparcie sprzedaży w internecie oraz ochrona przed kryzysami wizerunkowymi. Narzędzie umożliwia także analizowanie wyników i sukcesów kampanii prowadzonych w sieci.

SentiOne monitoruje dyskusje internautów w prawdziwie globalnej skali - firma współpracuje z ponad 750 markami na całym świecie. Jest też zeszłorocznym laureatem rankingu Deloitte Technology Fast 50.

https://sentione.com/pl

kontakt dla mediów
Magdalena Czyżewska
Selectivv
Magdalena Czyżewska

magdalena.czyzewska@mslgroup.com

informacje o firmie

O Selectivv Mobile House

 Od założenia w 2015 roku, Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych. Firma posiada obecnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 82 mln osób, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe.

 Średnio o jednym użytkowniku Selectivv pozyskuje 362 informacje, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, jego styl życia oraz lokalizacje, w jakich przebywa. Wykorzystanie big data pozwoliło  na wyróżnienie ponad 60 profili behawioralnych konsumentów, kategoryzując ich na m.in.: osoby planujące powiększenie rodziny, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych.

 Analiza i profilowanie danych z kanału mobile odgrywa kluczową rolę w dotarciu do klienta ze ściśle dopasowaną ofertą poprzez skuteczną kampanię reklamową. Jest również solidną podstawą badań dużych grup użytkowników urządzeń przenośnych w takich branżach, jak np. bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi doradcze itp.

Zapraszamy na stronę: selectivv.com

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse