wydarzenia handel

Selectivv zbadał kim byli uczestnicy targów ReDI organizowanych przez Polską Radę Centrów Handlowych

12.06.2018 | Selectivv

W dniach 6-7 czerwca w Warszawie odbyło się największe wydarzenie dla zarządców i właścicieli centrów handlowych oraz najemców i sieci handlowych działających w regionie CEE (Central and Eastern Europe) – targi ReDI. W wydarzeniu brali udział wszyscy przedstawiciele polskiego i europejskiego sektora nieruchomości komercyjnych. W czasie konferencji goście mogli zapoznać się również z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi dla handlu i obiektów handlowych. Przykładem takiej innowacji było badanie przeprowadzone przez Selectivv na urządzeniach mobilnych uczestników targów w czasie rzeczywistym, które pozwoliło odpowiedzieć na takie pytania jak: jaka była liczba gości w ujęciu procentowym, jak wyglądała struktura płci czy jak wyglądały mapy ciepła, czyli natężenie ruchu w poszczególnych sektorach targów.

Selectivv to firma, która gromadzi, analizuje i profiluje dane o użytkownikach urządzeń przenośnych, które następnie wykorzystuje w takich obszarach jak reklama, marketing, analizy oraz badania. Firma korzysta z autorskich narzędzi oraz  rozwiązań typu SaaS (Software as a service) takich jak:  Selectivv Meter, Selectivv Viewer i Selectivv Dashboard, które wykorzystują dane gromadzone w czasie rzeczywistym, 7 dni w tygodniu. Podczas badania na targach ReDI - Selectivv wykorzystał swoją autorską usługę geotrappingu pozwalającą na zebranie bazy danych użytkowników na podstawie ich lokalizacji oraz pasywne anteny wifi, które umożliwiły kontrolę ścieżek klientów. Podobne badanie Selectivv przeprowadził w ubiegłym roku na prośbę organizatorów Warsaw Security Forum, jednej z najważniejszych konferencji nt. bezpieczeństwa w Europie Środkowej.

Dzięki autorskim narzędziom, podczas konferencji ReDI Selectivv dostarczył organizatorom w czasie rzeczywistym nie tylko dane ilościowe, ale również analizował profile behawioralne osób uczestniczących w targach. Statystyki były aktualizowane na bieżąco i prezentowane na ekranach na terenie konferencji. Wśród gości można było wyróżnić osoby aktywnie uprawiające sport, osoby zainteresowane zdrowym stylem życia, rodziców, klientów sieci dyskontowych czy osoby zamawiające jedzenie przez telefon. Tego typu dane mogą być wykorzystywane zarówno w sektorze prywatnym np. w handlu przy planowaniu nowych inwestycji, rozlokowaniu nowych sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych, jak i w sektorze publicznym np. przy planowaniu nowych ścieżek rowerowych czy zarządzaniu gospodarką wodną w miastach.

Dane zebrane dzięki metodzie geotrappingu na różnego rodzaju konferencjach, targach, wydarzeniach branżowych, koncertach mogą być wykorzystane w kampaniach reklamowych w przyszłości, które będą dopasowane do odpowiednich grup odbiorców zainteresowanych konkretnymi ofertami. Osoby uczestniczące w targach mieszkaniowych mogą po wydarzeniu zostać poinformowane nt. nowych inwestycji, a pary uczestniczące w targach ślubnych mogą otrzymać oferty dotyczące lokalizacji weselnych lub cateringu.

Dane BIG DATA pozyskiwane z kanału mobile zyskują co raz większe znaczenie i co raz więcej firm widzi w nich biznesowy potencjał. Narzędzia i metody analityczne stosowane przez Selectivv są w pełni zgodne z nowymi wytycznymi Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Selectivv pracuje na zanonimizowanych bazach danych, a najmniejsza próba badawcza, którą analizuje wynosi 1000 osób. 

kontakt dla mediów
Magdalena Czyżewska
Selectivv
Magdalena Czyżewska

magdalena.czyzewska@mslgroup.com

informacje o firmie

O Selectivv Mobile House

Od założenia w 2015 roku, Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych. Firma posiada obecnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 82 mln osób, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe.

Średnio o jednym użytkowniku Selectivv pozyskuje 362 informacje, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, jego styl życia oraz lokalizacje, w jakich przebywa. Wykorzystanie big data pozwoliło  na wyróżnienie ponad 60 profili behawioralnych konsumentów, kategoryzując ich na m.in.: osoby planujące powiększenie rodziny, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych.

Analiza i profilowanie danych z kanału mobile odgrywa kluczową rolę w dotarciu do klienta ze ściśle dopasowaną ofertą poprzez skuteczną kampanię reklamową. Jest również solidną podstawą badań dużych grup użytkowników urządzeń przenośnych w takich branżach, jak np. bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi doradcze itp.

Zapraszamy na stronę: selectivv.com

załączniki

więcej z kategorii wydarzenia