zdrowie praca

Nowy Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

27.03.2018 | PZPPF

Prezesem PZPPF został Krzysztof Kopeć, pełniący do tej pory funkcję wiceprezesa Związku. 

Krzysztof Kopeć jest ekspertem rynku farmaceutycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze refundacji leków, prawa i postępowania administracyjnego. Zajmował się zagadnieniami rynku medycznego w międzynarodowej kancelarii Linklaters.

Miał zaszczyt być członkiem i sekretarzem Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Pełnił także funkcję naczelnika Wydziału Refundacji i Cen w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji MZ. Pracował również w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Brał udział w pracach grup roboczych Unii Europejskiej ds. Leków, był również delegatem w ramach współpracy państw UE w grupie roboczej Competent Authorities on Pricing and Reimbursement (CAPR).

- Swoje doświadczenia chcę wykorzystać w pracy na rzecz polskich pacjentów i rozwoju naszej gospodarki. Związek zrzesza firmy, które poprzez swoje inwestycje gwarantują bezpieczeństwo lekowe Polakom i przyczyniają się do rozwoju przemysłu w Polsce. Ten fakt powinien znaleźć odzwierciedlenie w tworzonym prawie. Będziemy zatem zabiegać o takie regulacje, które uwzględniając patriotyzm ekonomiczny, zapewnią naszym członkom stabilny rozwój umożliwiający im konkurowanie na globalnym rynku – mówi Krzysztof Kopeć prezes PZPPF.

Wiceprezesem Związku pozostanie Grzegorz Rychwalski, ekspert sektora farmaceutycznego. Wcześniej pracował m.in. jako Naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji MZ. Był też attaché ds. produktów leczniczych i wyrobów medycznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli oraz zastępcą przewodniczącego Grupy Roboczej ds. farmaceutyków i wyrobów medycznych Rady Europejskiej. Doświadczenie korporacyjne zdobywał też jako manager ds. strategii w INFARMIE, a także jako governmental affairs & policy manager w firmie Janssen Polska.

– W związku z tym, że wiele regulacji dotyczących działalności naszych członków tworzonych jest dziś na szczeblu unijnym, będziemy aktywni w tym obszarze. Chcemy angażować się w przygotowywanie stanowisk polskiego rządu odnośnie do przepisów unijnych mających wpływ na polskich pacjentów i konkurencyjność naszego przemysłu farmaceutycznego – mówi G. Rychwalski wiceprezes PZPPF.

informacje o firmie

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje wiodących krajowych producentów leków. PZPPF jest członkiem organizacji zrzeszającej największe firmy produkujące leki generyczne i biotechnologiczne w Europie – Medicines For Europe, a także Konfederacji Lewiatan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Razem z pozostałymi kluczowymi organizacjami rynku farmaceutycznego współtworzymy także Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL).

informacje o firmie

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje wiodących krajowych producentów leków. PZPPF jest członkiem organizacji zrzeszającej największe firmy produkujące leki generyczne i biotechnologiczne w Europie – Medicines For Europe, a także Konfederacji Lewiatan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Razem z pozostałymi kluczowymi organizacjami rynku farmaceutycznego współtworzymy także Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL).