budownictwo/nieruchomości technologie ekonomia/biznes/finanse

W Gdańsku powstanie Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych

03.10.2017 | Olivia Business Centre

W Olivia Business Centre podpisano porozumienie deklarujące powołanie do życia Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (w skrócie: PHIC). Jego inicjatorami są Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Pomorski Klaster ICT INTERIZON. Dokument sygnowali w Olivia Sky Club przedstawiciele 10 firm i organizacji działających na Pomorzu.

Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych ma wejść docelowo w skład Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Jego zadaniem ma być świadczenie kompleksowych usług na rzecz przedsiębiorstw w celu ulepszenia ich procesów – biznesowych i produkcyjnych – oraz produktów i usług za pomocą technologii cyfrowych. Strony porozumienia wyraziły wstępną wolę wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PHIC, zadeklarowały także utworzenie specjalnej grupy roboczej działającej operacyjnie na rzecz finalnego utworzenia Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych.

 - Przez 60 lat istnienia, Instytut Maszyn Przepływowych nieustannie się dostosowywał do nowych realiów, jeżeli chodzi o tematykę badawczą i rozwojową. Dlatego cieszę się bardzo, że nasza inicjatywa spotkała się z tak pozytywnym odbiorem przez środowisko ICT na Pomorzu – mówi Jakub Sawicki, Kierownik Działu Komercjalizacji i Współpracy z Przemysłem Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. – Niektórych może dziwić fakt, że inicjatorem jest jednostka nieposiadająca wielkiego doświadczenia w branży IT, jednak wierzę, że doświadczenie Instytutu przy współpracy z przemysłem oraz obsługa dużych projektów, a także połączenie sił z Klastrem INTERIZON,  CI TASK Politechniki Gdańskiej oraz pozostałymi partnerami,  a w hubie znajduje się trzech z czterech liderów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, jesteśmy w stanie stworzyć jeden z najprężniej działających i najbardziej kompleksowych hubów w Polsce. – dodaje.

 - Podpisanie porozumienia to dowód na naszą gotowość utworzenia centrum kompetencji. To również dowód na to, że Pomorze jest czujne oraz otwarte na współpracę przy tego typu inicjatywach. Liczę, że owo porozumienie przerodzi się w faktyczne, efektywne działanie, które przyniesie wymierną korzyść tym pomorskim firmom, które rozumieją, że razem znaczy więcej – powiedziała Izabela Disterheft, Prezes Zarządu Fundacji INTERIZON.

 - Mam nadzieję, że podpisane w Olivia Business Centre porozumienie będzie początkiem wspólnej drogi i realizacji ciekawych pomysłów. Wierzę, że firmy i organizacje, które zaangażowały się w PHIC wykonają kolejny krok i że przyszła współpraca zaowocuje realnymi projektami – mówi Tomasz Woźniak, członek zarządu Fundacji Gdańsk Global – Prowadzony przez nas coworking O4 nauczył nas, że relacje i wzajemne zrozumienie są kluczowe dla efektywnego współdziałania.

 Członkowie porozumienia:

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego, Dyrektora IMP PAN
  • Fundacja INTERIZON, podpisy pod dokumentem złożyli Izabela Disterheft, Prezes Zarządu oraz Jarosław Parzuchowski, Wiceprezes Zarządu;
  • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, reprezentowane przez prof. dr hab. inż. Janusza Smulko, prof. zw. Politechniki Gdańskiej;
  • AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, reprezentowana przez Dyrektor Marię Montowską;
  • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, w imieniu którego podpis złożył prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Przewodniczący Rady Programowej Klastra;
  • BetterSolutions S.A., reprezentowana przez Przemysława Szletera, Prezesa Zarządu;
  • Bibus MENOS Sp. z o.o., w imieniu której podpis złożył Maciej Gaszyński, Dyrektor Operacyjny;
  • Centrum Techniki Okrętowej S.A., reprezentowane przez Zbigniewa Karpińskiego, Prezesa Zarządu;
  • Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o., reprezentowana przez Tomasza Wiatraka, Prezesa Zarządu oraz Radosława Hrehorowicza, Wiceprezesa Zarządu;
  • Fundacja Gdańsk Global (Olivia Business Centre), reprezentowana przez Tomasza Woźniaka, Członka Zarządu.

 

Wydarzenie miało miejsce podczas tegorocznego ICT DAY, organizowanego w Olivia Business Centre przez Pomorski Klaster ICT INTERIZON i Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Podczas konferencji dyskutowano m.in. o tym, co wydarzy się na Pomorzu w ramach inicjatywy Polska Platforma Przemysłu 4.0. Poruszano tak palące kwestie, jak IoT for Industry, automatyzacja, robotyzacja procesów oraz analiza danych czy technologia blockchain. Uczestnicy spotkania debatowali również na temat bezpieczeństwa w firmach IT oraz zagadnień rynku kadr i internacjonalizacji w sektorze IT.

Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma rozpocząć działalność jako fundacja w 2018 roku. Fundacja ma wspomagać transformację polskiego przemysłu, jego cyfryzację i robotyzację. Platforma to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), której filarem jest m.in. reindustrializacja.

Powołanie i działania Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 mają przyczynić się do realizacji SOR i pomóc uczestnikom rynku stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie wiążą się z czwartą rewolucją przemysłową. Platforma jako instytucja działająca na styku sektora publicznego i prywatnego ma zrzeszać m.in. dostawców i biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz kluczowych standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0 – przede wszystkim wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

Więcej: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/powstanie-polska-platforma-przemyslu-40/  

informacje o firmie

O Olivia Business Centre

Olivia Business Centre jest prestiżowym i tętniącym życiem centrum biznesowym, zlokalizowanym w centrum Metropolii Gdańskiej. Swój adres ma tu blisko 200 firm, m.in. Alior Bank, Allianz, Amazon, Bayer, Energa, Noble Bank, PKO BP, PwC, Sii, ThyssenKrupp. OBC zapewnia najemcom optymalne warunki rozwoju. Doskonale rozumiejąc, że o sukcesie przedsiębiorstwa decydują zróżnicowane czynniki, gwarantuje im – obok najwyższej jakości przestrzeni biurowej – dostęp do obecnych w kompleksie wyspecjalizowanych firm HR, IT, finansowych, świadczących usługi consultingowe, prawne czy marketingowe. Do dyspozycji najemców pozostają także m.in. 3 centra konferencyjne, centrum medyczne z apteką, studio fitness CityFit, gimnazjum, przedszkole, żłobek, salon urody, notariusz czy punkt ładowania samochodów elektrycznych. Centrum posiada blisko 2000 miejsc parkingowych i 500 miejsc rowerowych. Olivia aktywnie wspiera lokalną społeczność, realizuje też liczne projekty służące integracji pracowników kompleksu. Regularnie odbywają się tu wydarzenia biznesowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Rocznie jest ich ponad 500.

informacje o firmie

O Olivia Business Centre

Olivia Business Centre jest prestiżowym i tętniącym życiem centrum biznesowym, zlokalizowanym w centrum Metropolii Gdańskiej. Swój adres ma tu blisko 200 firm, m.in. Alior Bank, Allianz, Amazon, Bayer, Energa, Noble Bank, PKO BP, PwC, Sii, ThyssenKrupp. OBC zapewnia najemcom optymalne warunki rozwoju. Doskonale rozumiejąc, że o sukcesie przedsiębiorstwa decydują zróżnicowane czynniki, gwarantuje im – obok najwyższej jakości przestrzeni biurowej – dostęp do obecnych w kompleksie wyspecjalizowanych firm HR, IT, finansowych, świadczących usługi consultingowe, prawne czy marketingowe. Do dyspozycji najemców pozostają także m.in. 3 centra konferencyjne, centrum medyczne z apteką, studio fitness CityFit, gimnazjum, przedszkole, żłobek, salon urody, notariusz czy punkt ładowania samochodów elektrycznych. Centrum posiada blisko 2000 miejsc parkingowych i 500 miejsc rowerowych. Olivia aktywnie wspiera lokalną społeczność, realizuje też liczne projekty służące integracji pracowników kompleksu. Regularnie odbywają się tu wydarzenia biznesowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Rocznie jest ich ponad 500.