technologie nauka/edukacja/szkolenia

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej opracowuje inteligentnego drona

26.09.2017 | Politechnika Gdańska

Naukowcy z WILiŚ pracują nad innowacyjnym projektem autonomicznej platformy latającej przeznaczonej do badania i rozwijania algorytmów sztucznej inteligencji oraz nawigacji w środowisku pozbawionym dostępu do sygnału GPS. Tworzony przez nich dron będzie przenosić urządzenia do przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, wykorzystując najnowsze dostępne na rynku procesory graficzne.

Multirotor aiRPAS AI-Geo 4X Developers Kit, rozwojowa platforma przeznaczona dla naukowców, wynalazców i developerów, powstaje we współpracy z jednym z wiodących polskich producentów tego typu pojazdów, firmą aiRPASMahines. Jego zadaniem będzie wykonywanie autonomicznych lotów w środowisku pozbawionym dostępu do nawigacji satelitarnej. Takie działanie wymaga zastosowania różnorakich rozwiązań technicznych, między innymi technologii SLAM (Simultaneous Localization And Mapping, jednoczesne określanie położenia i mapowanie). Prowadzone w tym celu obliczenia w czasie rzeczywistym muszą być wykonywane przez wydajne jednostki obliczeniowe, dlatego twórcy projektu postanowili powierzyć je procesorom graficznym. Wyposażenie platformy ma wyznaczać światowe trendy w dziedzinie widzenia komputerowego.

– Środowisko naukowców od wielu lat boryka się z brakiem optymalnej, dedykowanej platformy badawczej. Odpowiedzią na te potrzeby, zdefiniowane dzięki moim wcześniejszym badaniom nad systemami nawigacji autonomicznych platform bezzałogowych, będzie właśnie aiRPAS AI-Geo 4X – zapewnia dr inż. Paweł Burdziakowski, adiunkt w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Dr inż. Burdziakowski jest zamawiającym i koordynatorem projektu, a badania finansowane są z jego własnych środków.

Dron został zaprojektowany z myślą o swobodzie rozmieszczania i dostępu do urządzeń podkładowych oraz rozbudowy o nowe sensory. Ochronę wyposażenia zapewni wysoka odporność na uszkodzenia, a cały pojazd ma dać się łatwo serwisować.

– Oferowane na rynku komercyjne platformy nie są przystosowane do przenoszenia dodatkowych procesorów graficznych ani specjalistycznych kamer stereo. aiRPAS AI-Geo 4X będzie oferować taką możliwość, a dodatkowo zostanie zoptymalizowany z użytkowego punktu widzenia – zaznacza dr inż. Paweł Burdziakowski.

Etap projektowania i produkcji platformy został już zakończony. Następny etap prac to badanie zgodności założeń projektowych z prototypem. Później nastąpi wyposażenie platformy w procesory graficzne, kamerę 3D i zaawansowany kontroler lotu oraz integracja tych urządzeń i ich oprogramowanie.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie