handel przemysł ciężki transport

OPONEO.PL: 51% wzrost sprzedaży opon w I kwartale 2017

11.05.2017 | Oponeo

W I kwartale 2017 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 0,56 mln opon, czyli o 51% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dzięki wzrostowi sprzedaży opon w I kwartale 2017 roku Grupa OPONEO.PL wypracowała 49% wzrost przychodów ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 134,7 mln zł wobec 90,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost ten został zrealizowany przy jednoczesnym zwiększeniu marży o 2,6 p.p.

Przychody z zamówień krajowych wyniosły 105,8 mln zł i wzrosły o 72% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku. Ich udział w przychodach ogółem za I kwartał 2017 roku wzrósł o 11 p.p. Przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 21% przychodów ogółem i wyniosły 28, 8 mln zł.

Dominującym elementem przychodów Grupy OPONEO.PL były wpływy z tytułu sprzedaży opon, które
w I kwartale 2017 roku wyniosły 124,5 mln zł. Stanowiły one 92% całości przychodów z tytułu sprzedaży towarów.

Wzrosła również sprzedaż felg. W I kwartale 2017 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała o 49% więcej felg niż w I kwartale roku poprzedniego.

Wynik finansowy netto Grupy wyniósł -0,9 mln zł wobec 4,6 mln zł zysku netto w I kwartale 2016 roku. Wpływ na różnicę w wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego miało jednorazowe zdarzenie w I kwartale 2016 roku tj. transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektroda.pl. Wynik na tej transakcji uzyskany w 2016 roku wyniósł 12,5 mln zł, co oznacza, że skonsolidowany wynik netto za I kwartał 2017 roku jest znacząco lepszy w relacji do wyniku za I kwartał roku ubiegłego.

- W kolejnych kwartałach Grupa OPONEO.PL zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, która zakłada między innymi wykorzystanie środków pieniężnych będących w dyspozycji Grupy na rozwój projektów związanych z rynkiem e-commerce i działalność bieżącą - informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, Oponeo
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom, takich jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. Firma jest także właścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.

załączniki

więcej z kategorii handel