handel transport ekonomia/biznes/finanse

Dynamiczny rozwój Grupy OPONEO.PL w 2016 roku zaowocował 46% wzrostem zysku

23.02.2017 | Oponeo

Dzięki rekordowej sprzedaży opon w IV kwartale, jak i w całym minionym roku, GK OPONEO.PL osiągnęła w 2016 roku 46% wzrost wyniku netto oraz 31% wzrost przychodów ze sprzedaży. W całym 2016 roku sprzedaż opon osiągnęła poziom 2,1 mln sztuk i wzrosła o 36% w porównaniu z 2015 rokiem.

Wyniki za 2016 rok

Grupa OPONEO.PL osiągnęła znacznie wyższe przychody ze sprzedaży niż w roku 2015, które wyniosły  545,8 mln zł względem 417,7 mln przychodów za 2015 rok.  Wzrost ten został zrealizowany przy jednoczesnym zwiększeniu marży o 2 p.p. (do poziomu 20%).

Skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 94% w stosunku do EBITDA w roku poprzednim i wyniósł 30,3 mln zł.

Grupie udało się uzyskać wyższy o 15 mln zł wynik z działalności operacyjnej, który wyniósł w minionym roku 26,2 mln zł.

W całym 2016 roku Grupa Kapitałowa wygenerowała zysk netto na poziomie 15,6 mln zł wobec 10,6 mln zł w 2015 roku. 

Poza przychodami ze sprzedaży, na wynik netto w 2016 roku, wpływ miały zdarzenia jednorazowe tj. sprzedaż projektu Elektroda.pl, sprzedaż pakietu akcji Rotopino.pl S.A. oraz zbycie akcji własnych, które zwiększyło poziom środków będących w dyspozycji Grupy OPONEO.PL. Pozwoli to na rozwój w przyszłości nowych projektów związanych z rynkiem e-commerce oraz finansowanie większego obrotu towarowego bez wykorzystywania kredytu.

- Środki pieniężne na koniec 2016 roku wielkości 94,6 mln  zł są najwyższe w historii firmy – informuje Michał Butkiewicz, Dyrektor Finansowy. W porównaniu do końca 2015 roku wzrosły o 138%  - dodaje.

Zima pomogła OPONEO.PL w ostatnim kwartale 2016 roku

W IV kwartale 2016 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 849 tys. opon, czyli o 46% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik ten uzyskano przede wszystkim za sprawą wysokiej sprzedaży opon zimowych w Polsce, na którą wpływ miała sytuacja pogodowa i trudne warunki drogowe. Ilość sprzedanych felg wzrosła o 42%.

Znaczący wzrost sprzedaży opon to główny czynnik uzyskania wyższych o 38% przychodów ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 224,3 mln zł wobec 162 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku.

Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 46% i wyniósł 11,1 mln zł.

Sprzyjające otoczenie

W 2016 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 2,1 mln sztuk opon, co oznacza wzrost o 36% w porównaniu z 2015 rokiem. W Polsce liczba sprzedanych opon zwiększyła się aż o 45%.

- Branży oponiarskiej w kraju sprzyjały nie tylko warunki pogodowe. Miniony rok był również rekordowym pod względem importu samochodów używanych. Łącznie w 2016 roku sprowadzono do Polski ponad milion używanych aut – mówi Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Nie bez znaczenia dla dynamicznego rozwoju OPONEO.PL  jest również szybki wzrost udziału handlu e-commerce. Według szacunków w 2016 roku wartość handlu internetowego w Polsce wyniosła około 35,8 mld zł.

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
PR & IR Manager, Oponeo
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom, takich jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. Firma jest także właścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.

załączniki

więcej z kategorii handel