przemysł ciężki ekonomia/biznes/finanse

Grupa Ergis po I półroczu 2016 roku: Lekki wzrost przychodów, wypłata dywidendy i plany uruchomienia kolejnej linii do produkcji folii nanoERGIS

25.08.2016 | Ergis S.A.

GRUPA ERGIS PO I PÓŁROCZU 2016 ROKU: LEKKI WZROST PRZYCHODÓW, WYPŁATA DYWIDENDY I PLANY URUCHOMIENIA  KOLEJNEJ LINII DO PRODUKCJI FOLII NANOERGIS

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po I półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 350,4 mln zł (o 1,4% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny  na poziomie 20,8 mln zł oraz zysk netto w wysokości 14 mln. Zysk EBITDA w pierwszym półroczu wyniósł 33,4 mln zł.

Grupa osiągnęła wzrost sprzedaży na poziomie 5,81% w swoim najważniejszym segmencie produktowym, czyli w opakowaniach przemysłowych. Wzrosła także sprzedaż folii miękkich PVC (o 8,94%), a także opakowań drukowanych (o 6,45%).

Obserwując sukces swego najważniejszego produktu, wielowarstwowej folii nanoErgis, Grupa rozpoczęła budowę kolejnej linii do produkcji tej folii w zakładzie w Oławie. Jej uruchomienie planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. Wydatki na ten cel nie przekroczą 30 mln zł.

Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,16 zł na akcję, czyli najwyższą w historii Grupy.

Spółka prowadzi od 17 maja "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia". Skup akcji własnych obejmie do 5% akcji.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po I kwartale 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

1 H2014

1 H 2015

1 H 2016

Zmiana 1H2015/1H2016

Przychody ze sprzedaży

335 720

345 444

350 390

+1,4%

Zysk operacyjny

18 955

24 274

20 823

-14,2%

Zysk brutto

15 904

24 292

17 286

-28,8%

EBITDA

30 242

36 019

33 420

-7,2%

Zysk netto

12 362

19 720

14 021

-28,9%

W I półroczu 2016 roku ceny surowców strategicznych zmieniały się w zróżnicowany sposób.
W przypadku zmiękczaczy, PET oraz niektórych typów polietylenu ceny te były niższe niż w poprzednim roku. Ceny PVC, oraz niektórych istotnych dla spółki odmian LLDPE wzrosły. W efekcie, w ocenie Spółki, ceny surowców strategicznych nie miały istotnego wpływu na wyniki wypracowane w I półroczu 2016 roku.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży, o 5,81%, w najważniejszym segmencie swoich produktów: opakowaniach przemysłowych, czyli wytwarzanych w fabryce w Oławie foliach stretch i taśmach PET oraz opakowaniach drukowanych produkowanych w spółce FLlexergis w Nowym Sączu (o 6,45%). 

Grupa odnotowała nieznaczny spadek rentowności w porównaniu z I półroczem 2015 roku. Zysk EBITDA za pierwsze półrocze wyniósł 33,4 mln zł w porównaniu z wynikiem 36 mln zł wypracowanym w pierwszym półroczu 2015 roku. Ta różnica wynika z wyjątkowo wysokiego wyniku drugiego kwartału 2015, warto zaznaczyć bowiem, że w pierwszym półroczu 2014 EBITDA wyniósł 30 mln zł.

NAJBLIŻSZE PLANY

Biorąc pod uwagę stały wzrost popytu na wielowarstwową folię nanoErgis, Grupa rozpoczęła budowę kolejnej linii do produkcji tej folii w zakładzie w Oławie. Wydatki na ten cel nie przekroczą 30 mln zł. Uruchomienie linii planowane jest w drugim półroczu 2017 roku.

Wyniki I półrocza oceniam jako satysfakcjonujące. O wysokim prawdopodobieństwie nieznacznego spadku rentowności ostrzegaliśmy z wyprzedzeniem pamiętając, że zyskowność II kwartału 2015 znacznie wykraczała poza średnią kwartalną, tworząc „efekt wysokiej bazy”, co oznaczało, że ich powtórzenie w II kwartale 2016 roku było mało prawdopodobne. Cieszy nas dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie opakowań przemysłowych, do którego w I półroczu przyczynił się rozwój sprzedaży taśm PET oraz rozwój sprzedaży wielowarstwowej folii stretch nanoErgis. Idąc za ciosem, rozpoczęliśmy w Oławie budowę nowej linii do produkcji tej folii. Sukcesem dzielimy się także z akcjonariuszami  - wypłaciliśmy najwyższą w naszej historii dywidendę w wysokości 0,16 zł na akcję - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2015 roku przychody Grupy przekroczyły 675 mln zł. Grupa na koniec czerwca 2016 r. zatrudniała ponad 840 osób.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

kontakt dla mediów
Małgorzata Kot
Dyrektor Personelu i Komunikacji, Ergis S.A.
Małgorzata Kot

m.kot@ergis.eu

tel: +48 22 828 04 10

informacje o firmie

więcej z kategorii przemysł ciężki