przemysł ciężki ekonomia/biznes/finanse

Wyniki OPONEO.PL rosną mimo niesprzyjających warunków

13.05.2016 | Oponeo

I kwartał 2016 roku Grupa OPONEO.PL zakończyła wynikiem netto wielkości 4,6 mln zł oraz przychodami rzędu 90,7 mln zł. Grupa Kapitałowa uzyskała wzrosty wyników pomimo braku w minionym kwartale warunków pogodowych korzystnych dla branży oponiarskiej.

W I kwartale 2016 roku OPONEO.PL odnotowała 16% wzrost przychodów w stosunku do I kwartału 2015 roku oraz 20% wzrost zamówień ogółem.

- Udało się to zrealizować mimo niesprzyjających warunków pogodowych –  informuje Dariusz Topolewski Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A. - warunki wiosenne, zwłaszcza na głównym dla Grupy rynku polskim, wystąpiły w tym roku na początku II kwartału i tym samym pik sprzedaży sezonowej przeniósł się, w stosunku do roku ubiegłego, z I kwartału na II kwartał - dodaje.

Przychody z zamówień krajowych wzrosły o 23% w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku.

Pomimo okresowego obniżenia konkurencyjności cenowej produktów w brytyjskim sklepie Grupy (główny rynek zagraniczny), wynikającego z niestabilnego i niekorzystnego kursu EUR/GBP Grupa uzyskała 5% wzrost przychodów zagranicznych.

Wynik EBITDA za I kwartał wyniósł 6,5 mln zł w stosunku do EBITDA za I kwartał 2015 rok na poziomie - 0,2 mln zł.

Wynik z działalności operacyjnej Grupy OPONEO.PL za I kwartał 2016 roku wyniósł 5,6 mln zł i był lepszy od osiągniętego w I kwartale 2015 roku o 7 mln zł

Zysk netto ukształtował się na poziomie 4,6 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2015 roku skonsolidowany wynik netto wyniósł  -1,4 mln zł.

W I kwartale 2016 roku spółka OPONEO.PL S.A. podpisała z Aspencore LLC. z siedzibą w USA umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającej pod nazwą Elektroda.pl, co dodatnio przełożyło się na wynik finansowy. Cena sprzedaży wyniosła  4 200 000 USD (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy dolarów amerykańskich).

Ponadto pierwszy raz w historii firmy Spółka poszerzyła działania marketingowe o szeroką reklamę telewizyjno-radiową w celu przełamania barier dotyczących zakupów online i dotarcia do nowej grupy odbiorców. Działania te przełożą się pozytywnie na przyszłe wyniki finansowe w związku ze zwiększeniem zasięgu działania marki OPONEO.

W minionym kwartale Grupa finalizowała projekt utworzenia nowej spółki Dadelo Sp. z o.o., której działalność obejmuje sprzedaż detaliczną rowerów i akcesoriów rowerowych oraz innych akcesoriów turystycznych przez internet.

- Chcemy na bazie doświadczeń OPONEO, szczególnie zagranicznych, uruchomić kolejne, duże przedsięwzięcie typu e-commerce – mówi Dariusz Topolewski.

Na ukończeniu były również prace związane z uruchomieniem sprzedaży w kolejnym stanie USA tj. Nevada. Pierwsze zamówienie dla klienta ze stanu Nevada zostało zrealizowane na początku maja br.

Spółka koncentruje się również na rozwoju wszelkich dodatkowych usług użytecznych dla klientów sklepów Grupy OPONEO.PL, m.in. stale rozwija usługę zakupów online z możliwością rezerwacji wymiany opon. Ilość serwisów partnerskich wzrosła w I kwartale 2016 roku o 11% w stosunku do stanu na koniec I kwartału 2015 roku. Na dzień 31 marca 2016 roku usługa dostępna była w 1007  warsztatach w Polsce, czyli na głównym rynku i skorzystało z niej o 25% więcej klientów niż w analogicznym okresie 2015 roku. Usługa dostawy opon do wybranego przez klienta OPONEO serwisu dostępna jest również na rynkach zagranicznych; we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Holandii.

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, Oponeo
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon z 75% udziałem w polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom, takich jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. Spółka jest współwłaścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.

załączniki

więcej z kategorii przemysł ciężki