budownictwo/nieruchomości

Sytuacja polskiego budownictwa: co zmieniają nowe Warunki Techniczne?

10.03.2014 | ROCKWOOL

Wprowadzenie nowych Warunków Technicznych to moment, który rodzi wiele pytań. Najczęściej dociekają one tego, co się zmieniło, jak trzeba teraz budować oraz w jakim stanie znajduje się obecnie polska branża budowlana. O rozmowę poprosiliśmy Piotra Pawlaka, eksperta z firmy ROCKWOOL Polska.

Pytanie zasadnicze: o co chodzi z tymi Warunkami Technicznymi?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych to szereg wytycznych, które projekt nowego obiektu musi spełniać, aby otrzymać aprobatę Nadzoru Budowlanego. Nowe przepisy, które weszły w życie od stycznia 2014, wprowadziły bardzo istotne zmiany w kwestii budownictwa zarówno publicznego, jak i prywatnego.

Co uległo najistotniejszym zmianom?

Największą zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest potrzeba zwiększenia efektywności energetycznej nowych budynków. Do tej pory spełnienie przez obiekt wymaganych parametrów energooszczędności można było wykazać na dwa sposoby – utrzymując na dopuszczalnym poziomie współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych lub wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W 2014 wymagania te zmieniły się i dziś trzeba je spełnić jednocześnie.

Co to oznacza w praktyce?

Ustawowo musimy skuteczniej izolować nasze domy. Skuteczniej znaczy grubiej oraz przy pomocy lepszej jakości materiałów, np. skalnej wełny mineralnej czy okien i drzwi o wyższych parametrach izolacyjnych. Przykładowo – w stosunku do poprzednich Warunków Technicznych, średnia grubość minimalnej warstwy ocieplenia wzrosła o 2 cm. A wartości te będą dodatkowo wzrastać w kolejnych latach.

Co nas zatem czeka w przyszłości?

Zmiany zostały tak zaplanowane, aby dać nowym inwestorom pewien okres przejściowy. Kolejne etapy wymagań zaczną nas obowiązywać w 2017 i 2021. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że prawo nie działa wstecz. Dlatego też otrzymane do 31 grudnia 2016 pozwolenie na budowę będzie ważne po aktualizacji Warunków Technicznych w roku następnym.

Czym są podyktowane tak zdecydowane zmiany?

Poprawa efektywności energetycznej budynków to również wynik zmian w ustawodawstwie unijnym, zmierzającym do jak największej oszczędności surowców i pieniędzy. I jest w tym sens – inwestycja w skuteczniejszą izolację zwraca się stosunkowo szybko w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. To krok ku nowoczesnemu budownictwu, opłacalnemu i korzystnemu zarówno na poziomie całej gospodarki jak i prywatnego inwestora. Warto przy tym zaznaczyć, że Warunki Techniczne wyznaczają wartości minimalne, które w porównaniu z budownictwem europejskim i tak są dość łagodne. Zamiast iść po najmniejszej linii oporu, warto zatem wykraczać poza obowiązujące standardy – to się po prostu opłaca.

informacje o firmie

więcej z kategorii budownictwo/nieruchomości